60    0    0  

Spilehimling og dykkert- hvordan unngå å treffe ledninger

 34     0
Planlegger å rive gipshimling for å legge spilehimling. Har allerede 48 mm nedlekting på varm side av dampsperra. Skal kubbe mellom lektene (på kryss) for å få samme retning på spilene som på parketten. Videre skal jeg isolere lektelaket med rockwool, stifte fast akustikkduk og feste spilene med dykkert.

I eksisterende 48 mm lektelag ligger det naturligvis i dag el-installasjon (k-rør og ledninger).

Hvordan unngår jeg å skyte dykkert i trekkerørene?

Jeg tenkte å lage litt store utsparinger i kubbingene til k-rørene slik at jeg kan flytte dem litt sideveis (føle meg frem gjennom duken) etterhvert som jeg skyter fast spilene, hvis det skulle være fare for å treffe et rør. Mulig jeg må stifte duken etterhvert som jeg legger spilene, sånn at jeg kommer til å holde rørene unna der jeg skyter dykkert.

Har dere andre forslag?