92    0    0  

Tømme oljetank på egen hånd

 2     0
Spar noen kroner på tømme oljetanken selv. Her er stegene:

1. Hent tomme oljefat fra hvilket som helst verksted. De får du gratis.
2. Grav deg ned til tanken.
3. Bår et par hål med boremaskin for å komme inn med bajonettsag
4. Bruk bajonettsag til å skjære ut en åpning i tanken
5. Pump ut olje med en sugepumpe fra biltema eller jula
6. Skyll tanken og pump ut igjen


Tømme oljetank på egen hånd - Bilde serie.jpg - Dmitri

Pass på at det ikke blir for varmt når du borer/skjærer.

Nå er det ingen fare for kostbar lekkasje. Så må den etter hvert graves ut eller saneres (forhør dere med kommunen om sanering av tanken)