44    1    0  

Ukjent murstein i lettvegg (1930-tallet)

 2     0
Jeg har planlagt å ta ned en vegg i leiligheten, rett over veggen går det en 12cm bred og 35 cm dyp betongdrager (beskrevet som "jernbeton" i plantegningene fra 1930-tallet). Jeg antar at veggen under ikke er del av bærende konstruksjon og jeg har sett flere eksempler på identiske leiligheter i samme blokk som har tatt ned den samme veggen.

Etter å ha dratt vekk ca. 2 cm med tapet/puss/mørtel kom jeg ned til et lag med vanlig teglstein øverst og noen mursteiner som jeg aldri har sett før, de ser mer eller mindre ut som en mini-mini-lecablokk med laget av grus og et eller annet bindemiddel (asfalt...?).

Vedleggene er betongdrageren (merket r1) i plantegningen og bilde av veggen med mursteinene.
Ukjent murstein i lettvegg (1930-tallet) - 20201121_181859.jpg - larseapache