35    0    0  

Relativ fuktighet og temperatur krypkjeller

 48     0
Hei! Vi har montert sensorer i krypkjeller og ser at relativ luftfuktighet på to ulike steder er 51% of 63% og temperaturen varierer mellom 8-9 grader. Er dette ok målinger? Er det andre parametere vi bør følge med på?