47    2    0  

Bend på stålpipe

 142     0
Spørsmål.. Ved nymontering av stålpipe på langvegg i hus. Kan røykrør gå opp på loft (kaldloft), deretter i et 45 graders bend oppover mot mønet, ny 45 graders bend, for så videre opp over tak? Røykrør må over mønehøyde og ønsker ikke et langt røykrør stikkene 2.5 meter opp ute ved langvegg

   #1
 3 750     0
Les deg opp på f.eks Jøtul Stålpipe. Ved en rask sjekk ser det ut til å være uendelige muligheter. Og har de det ikke så kan de lage det skriver de.

Vi har stålpipe fra Nordpeis, der er det også mange muligheter.
En pipeleverandør kan nok hjelpe deg med en gid og trygg løsning.