99    2    0  

Gjenmuring av røykrør i teglsteinpipe som går gjennom luftekanal

 11     0
Har fjernet en vedovn og skal tette igjen røykrør fra denne i tegnsteinpipa. Problemet er at pipa også har et eget løp for lufting (separat løp helt opp). Røykrøret går gjennom denne luftekanalen og inn i pipa, det må vel da mures igjen både mellom pipeløp og luftekanal, samt yttersiden til luftekanalen. Røykrøret er 125mm, og jeg ser for meg at det blir veldig knotete å komme til for å få murt igjen mellom pipe og luftekanal? Er vel en ca en halv meter fra ytterside av luftekanal til innsiden av pipeløpet. Noen som har noen råd eller har gjort en liknende jobb? 

TSt
   #1
 7 119     0
Det var spesiell løsning men er vel valgt for å slippe å gå "rundt" pipe for å komme inn. Det er jo fryktelig viktig at dette blir OK. Vi tok ut ovn når pipe og brannmur skulle pusses, gjennom hullet ser vi 3 tidligere røykuttak som er dårlig murt igjen (lokk fra spann med puss over). Her klarte vi å reparere gjennom hullene som oppsto. Du må jo evt utvide hullet inn i luftepipen slik at du klarer å ordne pipe delen og så tette hullet i luftepipen til slutt.
   #2
 6 572     Akershus     0
Det letteste her er nok, som TSt er inne på, å pigge bort flere murstein i det ytterste hullet større slik at du får armslag nok til å mure igjen det innerste.
Signatur