68    1    0  

Ikke tette mellom pipe og takpapp?

 179     Arendal     0
Skal ha en pipegjennomføring i nytt tak på hagestue. Har sett på Seljord varme sine stålpipepakker og vært i kontakt med dem. De mener at det holder å sette på en takinndekning med wakaflex og noe Roof7 oppå takstein. Jeg tenker at det er vel og fint, men burde det ikke være enda en takinndekning under takstein som blir overlappet av takpapp? De mente at det ikke var nødvendig. Derfor ønsker jeg å høre her om det er vanlig eller ikke.

   #1
 18 712     Akershus     0
NBI anbefaler pappinntekking og avvisninglist i overkant under takstein.

Dersom en takstein lenger opp på taket knekker eller blåser bort, hvordan mener fagfolkene i Seljord varme at taket skal holde tett?
Signatur