67    1    0  

Leca brannmur utenpå Lecapipe - fuge mellom pipe og mur?

 19     0
Hei!
Skal øke høyden på Leca brannmuren som er støpt opp i dag på grunn av nytt ildsted, så denne skal mures helt opp til taket. (Det er i dag en brannmur som er ca. 130cm høy).

Skal denne mures frittstående helt inntil pipa? Eller skal det brukes mørtel mellom pipe og brannmur?
Det er vanskelig å se hva som har blitt gjort tidligere å grunn av mye gris, men det kan se ut som den ligger HELT inntil pipa. Antar den da ikke er støpt fast i pipa?

Innspill?

På forhånd takk! Smile