#11
 158     Hordaland     0
Hei. avstander ved bruk av "Lukestein" står i tilhørende dokumentasjon til produktet. eg husker ikke avstandene men eg  mener avstanden kan reduseres nedtill 7 cm. men som sagt sjekk dokumentajon...

   #12
 178     5

Flott. Nok en feier med bregrenset kunnskap.

Fra yttekant på rehabiliteringsstålet til brennbart må det minimum være 23 cm. Har du det så er det helt ok. Har du ikke dobbeldør så fikser du lett det ( coop bygg ca 400kr)

Hadde feier visst hva han sankket om så kunne han fortalt dette.


Pipe"spesialist". Du blander inn minimum avstand fra teglskorsteinens røykløp til nærmeste brennbart (23 cm).
Avstand fra sot-/feieluke til brennbart skal være minimum 30 cm.

Hentet fra DSB sine hjemmesider:

Når det gjelder feieluke på skorstein anses sikkerheten ivaretatt dersom avstanden til nærmeste brennbare materiale i strålingsretningen er minst 30 cm. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand, K1A eller tilsvarende

Les deg opp før du uttaler deg om ting du åpenbart ikke har greie på.
Signatur