114    3    0  

Plassbygd skap mot pipe

 37     Trondheim     0
Jeg har en krok i en kjeller jeg har tenkt å bruke til å bygge et plassbygd skap, men siden kroken er tett på pipeløpet lurer jeg på om dette er innafor? Dette er i kjelleren, og det er ingen ovn i etasjen, men man må kanskje likevel ta hensyn til dette med brennbart materiale, eller kan jeg la hyllleplatene gå helt til "bunnen" av kroken? 

Det andre jeg hensynet man vel bør ta er vel muligheten til å inspisere sprekkdannelser? Men siden tre av fire vegger er synlig i rommet mens den fjerde er synlig fra det andre rommet, og det attpåtil vil være mulig å se inni skapet er vel den grei?
Plassbygd skap mot pipe - skap.png - rasmusic

   #1
 1 380     0
Er det tegelsteinspipe må alle fire sider være mulig å inspisere, det er vel 30 cm fra ovn og røykrør,er litt usikker om pipen, det er ikke lov å kle inn tegelsteinspipen, og ved etasjeskill bør det være utkransning mot brennbart så ville nok holdt viss avstand fra pipen.
Bør vel være 23 cm fra pipeløpet til brennbart.
TSt
   #2
 7 165     0
En kollega hadde vegg med luke mot pipe slik at denne kunne åpnes og pipevange inspiseres. Hvor stor åpning han her hadde vet jeg ikke men dette hadde vært godkjent ved inspeksjon.
   #3
 969     0
Dersom veggane i skissa er der frå før, og "Skap" er det du har tenkt å bygge, så kjem vel
ikkje dette i kontakt med skorteinen. Kontaktpunktet - endeflata av veggen - er der frå før.

Jamvel om også veggane i skissa skal byggast, vil det vere greit. Då må det vere 23 cm frå røykløp
til trevirke. Dersom det er enkel skorsteinsvang (halv stein), må du legge ein murstein mellom
veggen og skorsteinen for å få nok avstand.
Kravet om innsyn vil vere tilfredsstillt. Det har ikkje noko å seie om feiaren må
gå inn i eit anna rom for å sjå den fjerde sida.