Best med tilluft i gulv eller pipe?

  • Gulv
  • Pipe

   #11
 262     0
Ja, på rørstrekk over 1 meter går du opp en dimmensjon. Dette mtp motstand i røret
Et 110 plastrør eller liknende med isolasjon, tar ca 13-14 cm, veggtykkelsen må økes til 148 ja.
Luft direkte utenfra er alltid best, da får du størst differanse temperatur mellom inn og ut.
Tillufts-pipe fungerer i de fleste tilfeller bra, men direkte utenfra er alltid best. Kostmessig er det ikke noe særlig å spare. Differansen mellom std. pipe og tilluftspipe er hos oss ca kr 2400. Materialer for tilluftskanal skal kjøpes og jobben skal gjøres, det blir også penger av det. Legg alltid et tomt k-rør opp til pipen, så har du strøm hvis du må koble inn en Draftbooster eller røyksuger ved senere anledning. Lykke til Smile

Signatur

   #12
 651     Sunnmøre     0
Har brukt ovn med tilluft underfra med isolert spirorør i bjelkelaget ut til fri luft. Ca. 6 meter i rett strekke og ventil ute ligger godt beskyttet i bjelkelaget under en balkong. Sånn sett heldig og ikke alle som får det til slik.

Fungerer iallfall veldig bra hos oss.
   #13
 24,740     Akershus     0
Luft direkte utenfra er alltid best, da får du størst differanse temperatur mellom inn og ut.


Hvorfor er stor temperaturdifferanse en fordel?

I den viste løsningen med rør gjennom en innervegg. Her vil en muligens få missfarging på veggen over tid pga at deler av veggen er kaldere enn resten. Tar trolig mange år.
Signatur