22 727    48    0  

Vedfyring, Solvarme og Varmepumpe i kombinasjon med vannbåren varme.

 60     0
Hei dere.

I vårt nye hus på ca. 240m2 skal vi ha vannbåren varme i alle gulv.
Vi ønsker å varme opp huset med en varmepumpe, solvarme og vedfyrt ovn med vannkappe.

Den vedfyrte ovnen bli av typen TermoRosa Petra TR-02 og blir skal kun bli brukt til kosefyring i de kalde månedene. Ser det er flere på forumet som skal kjøpe denne ovnen.

Varmepumpen skal hente energi fra en 240 meter energibrønn i fjell og blir at typen Nibe, Thermia eller IVT - ca. 7,5-10kW.

Solvarme - her er jeg helt blank!  Kom gjerne med tanker rundt dette, gode råd for dimensjonering eller ulike typer å velge blandt. jeg takker for alle gode råd. Jeg ser for meg å bruke taket på garasjen som "solfanger", og garasjetaket står perfekt i forhold til solen.

Men, viktigst: Hvilken type akkumulatortank bør jeg ha? Hvor stor tank? Jeg får kun en sjanse til å løfte den inn i kjelleren før dekket støpes på plassen. Derfor er det viktig at jeg tenker litt fremover nå. Bør jeg ha en spesiell tank som også kan jobbe både mot solvarme og vedfyren? Ser vel for meg at jeg vil utnytte solvarmen max om sommeren og vedfyren om vinteren.

Alle gode råd og tanker tas i mot med stor takk!


NB: Kan de som åpenbart er negative til Solvarme la denne tråden være i fred? Dette er en tråd for de som allerede har bestemt seg for å tenke alternativ energi - jeg trenger ingen info om hva som lønner seg økonomisk osv.
Signatur

   #1
 161     0
Hei Jesus.
Da jeg driver med slikt i arbeidet skal jeg forsøke og hjelpe deg på vei.
Hva slags solkollektører du kjøper blir liitt avgjørende for utregningen men de vanligste kollektør som er lukket  med herdet glass i overflaten regner man en kollektør per person.

Så er dere fire mennesker i huset vil dere trenge fire kollektører. Går du for vakumkollektører blir utregningen annerledes da disse har en høyere effektgrad.

Anng akktank så er det også påvirket av noen faktorer og du er allerede inne på de vesentlige tingene.
Vedovnen er den som krever størst akktank med min 500 liter. Jeg ville dog annbefale og gå litt opp fra denne til en tank på 1000 eller 750 liter og da selvsagt gå for en med innebygget vvbereder og solsløyfe for maks utnyttelse.

Dere blir da deres egen varmeprodusent så og si hele året.

Håper du fikk noe ut av svaret..

Nitro
Signatur
   #2
 22 352     Akershus     0
Størelsen på akkutankene avhenger av hvor seriøst du kommer til å satse på sol eller vedfyring. Jeg vet ikke hva du mener med kosefyring. Hvis du fyrer en pinne hver helg er det ikke nødvendig med mye varmelager. Hvis du derimot skal fyre ordentlig bør du dimensjonere tanken etter varmetapet i huset ditt og hvor ofte du må fyre.

Det blir på samme måte med solvarme anlegget, hvor lenge kan du leve med å være uten sol før du må bruke varmepumpe.

Både vedfyring og solfanger egner seg godt til varming av varmtvann da de leverer høy temperatur, noe en varmepumpe ikke er egnet til.

For at et slikt anlegg ikke skal være for tregt bør akkumulatoren deles opp.  Selfølgelig må anleget styres på en fornuftig måte. Det er sikkert en artig oppgave å lage et slikt anlegg.
   #3
 241     0
Hei!

Mine beste anbefaling er å lese på nettet og lære så mye som mulig selv.

Her er et par linker fra våre naboer
http://www.varmtvandfrasolen.dk/
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php

Ser også på de fleste solvarmeforum at de fraråder akkumulator med innebygget varmtvannbereder, dette for å få optimal shikting av temperaturlagene.

Tror også det lønner seg å finne ut om installatøren har interesse og kunnskap om temaet solvarme, slik at han lager et optimalt anlegg.

Lykke til med solvarmeanlegget  8)

MVH.
Mårten
   #4
 161     0
Men her er det snkk om et kombianlegg og det er utenkelig og ikke velge integrert vvbereder.
Kan ikke se at sjiktingen skal være et argument for og ikke velge denne løsningen uansett.
Signatur
   #5
 211     Ålesund     0
En ting jeg nyst fikk høre var at der ikke er noen sentral godkjenning for ovner, men at de skal være spesielt godkjent for/i Norge..?
Ovner som selges/brukes på det norske markedet skal ha vært igjennom Sintef for test og godkjenning, uavhengig av f.eks. ce-merking, eller godkjenning i england, danmark o.l.
   #7
 169     0

Hei dere.

I vårt nye hus på ca. 240m2 skal vi ha vannbåren varme i alle gulv.
Vi ønsker å varme opp huset med en varmepumpe, solvarme og vedfyrt ovn med vannkappe.

Den vedfyrte ovnen bli av typen TermoRosa Petra TR-02 og blir skal kun bli brukt til kosefyring i de kalde månedene. Ser det er flere på forumet som skal kjøpe denne ovnen.

Varmepumpen skal hente energi fra en 240 meter energibrønn i fjell og blir at typen Nibe, Thermia eller IVT - ca. 7,5-10kW.

Solvarme - her er jeg helt blank!  Kom gjerne med tanker rundt dette, gode råd for dimensjonering eller ulike typer å velge blandt. jeg takker for alle gode råd. Jeg ser for meg å bruke taket på garasjen som "solfanger", og garasjetaket står perfekt i forhold til solen.

Men, viktigst: Hvilken type akkumulatortank bør jeg ha? Hvor stor tank? Jeg får kun en sjanse til å løfte den inn i kjelleren før dekket støpes på plassen. Derfor er det viktig at jeg tenker litt fremover nå. Bør jeg ha en spesiell tank som også kan jobbe både mot solvarme og vedfyren? Ser vel for meg at jeg vil utnytte solvarmen max om sommeren og vedfyren om vinteren.

Alle gode råd og tanker tas i mot med stor takk!


NB: Kan de som åpenbart er negative til Solvarme la denne tråden være i fred? Dette er en tråd for de som allerede har bestemt seg for å tenke alternativ energi - jeg trenger ingen info om hva som lønner seg økonomisk osv.


Det finnes flere måter å bygge et slikt anlegg på Jesus, men det viktigste for deg i første omgang er vel i grunnen å få frem mest mulig opplysninger om de forskjellige anleggs-forslagene for så å ta en avgjørelse som best passer for deg.?
Den største utfordringen blir muligens å få en rørlegger til å ta jobben.?
(Jeg fikk ”spesialister” til å designe mitt vedfyringsanlegg og brukte en ”lærevillig” lokal rørlegger. Dette fungerte helt perfekt og jeg skal nå bruke samme rørleggeren når jeg utvider anlegget med solvarme)

Min anbefaling er at du tenker deg akkumulatortanken som den viktigste komponenten i anlegget og bygger resten rundt denne.
Det finnes akkutanker som er skreddersydd til sol/ved/varmepumpe, men de leveres normalt ikke over 1000 liter. Her er et slikt alternativ fra alpha-innotec. Gå til side 44
Dette er uten tvil den enkleste (og raskeste) løsningen, men gir noen begrensinger som for eksempel lite akkuvolum.

Når en først bygger seg et slikt sofistikert og fremtidsrettet anlegg så har en mye igjen for å legge inn ekstra kapital i en stor akkutank.
Akkutanken kan ha innvendige varmevekslere, men dette er ikke et must, utvendige platevekslere gir bedre fleksibilitet, en kombinasjon kan også være aktuell.
En uisolert akkutank kan lett modifiseres (på forhånd) med ekstra tilkoblings muffer som utstyres med kuleventiler og således raskt kan tas i bruk ved fremtidige modifiseringer uten at det er behov for å tømme hele tanken. Husk for øvrig kuleventiler på samtlige tilkoblingspunkter i tanken og på de andre komponentene i anlegget. (dette er det muligens også krav til i dag?)
Tilstrekkelig isolering av akkutanken er utrolig viktig, ikke glem isolering i bunnen!! 40 cm er absolutt minimum, dette er primært mht solvarmen som må kunne lagres lengst mulig.
Tappevannsspiral kan med fordel være innmontert, dette behøver ikke ødelegge for sjiktingen i tanken dersom denne (akkutanken) er tilstrekkelig stor. For å unngå skoldingsfare bør en form for blandeventil monteres, husk at temperaturen i akkutanken i perioder kan komme opp mot 100 grader.
En akkutank på 2500 liter (med god fungerende sjikting) kan lagre minimum145 kWh, (opp mot 190 kWh dersom en benytter ettervarming på varmt tappevann). Jeg vil anbefale deg å satse på minst 5000 liter.
Flere mindre akkutanker kan benyttes i stedet for en stor, men dette er ikke ideelt.


TermoRosa Petra TR-02 med vannkappe kobles direkte inn på akkutanken (uten varmeveksler). Denne gir sikkert som andre vedkjeler konstant høy temperatur.(?) Vedovner og kjeler MÅ ha en egen shunt som regulerer arbeidstemperaturen i ovnen i tillegg til å regulere vanntemperaturen den leverer til akkutanken. Jeg regner med at ThermoRosa blir levert med en slik ladeautomatikk?

Solfangerene kan ha to tilkoblingspunker til akkutanken med en utvendig ventil som sørger for å lade rett temperatur inn på akkutanken til en hver tid. (høy solvarmetemperatur lades inn på toppen, lavere temperatur lades inn mitt på tanken). (Jeg skal benytte en egen akkutank på 200 liter med innebygget spiral for varmeveksling over i den store akkutanken når temperaturen er tilstrekkelig høy.)

Har du bestemt deg for hvilken type solfangere du skal gå for? Konvensjonelle platefangere, vacumrør eller bygnings-integrerte?
For å få maks utbytte er det viktig å få optimal helningsvinkel og kompassretning. Husk at dersom du velger bygnings-integrerte fangere så kommer disse i stedet for takpanner eller veggkledning. (Dette er min favoritt)
Vacumrør produserer høyere temperatur enn konvensjonelle, har et fortrinn på høst (vinter) og vår, krever trykksatt anlegg med frostvæske og er noe dyrere enn andre typer. Konvensjonelle og bygnings-integrerte fangere leverer noe lavere temperatur enn vakumrør, kan kjøres trykksatt med frostvæske eller benyttes i ”trykkløse” tømmeanlegg. Selv om de sistnevnte gir noe lavere temperatur kan denne typen i lengden være den beste investeringen da de er enklere å drifte  (spesielt de bygnings-integrerte).

Stor kapasitet (mange kvm) på solfangere gir større varmeproduksjon når solen ”først” er fremme, men må da kombineres med tilstrekkelig stor akkutank. Overproduksjon vil forekomme om sommeren, men dette utnyttes selvsagt til å varme opp svømmebasenget.


Gulvvarme gir store fordeler når en tenker sol / ved / varmepumpe da en kan utnytte mye større område i temperaturen, dvs gulvarmen fungerer med temperaturer ned mot 35 grader. Dette forutsetter imidlertid en form for ettervarming av varmt tapenvann. (Jeg bruker ikke ettervarming, med akkutank på 2500 liter er ikke dette noe problem. Med ettervarming kunne jeg imidlertid oppnådd lengre fyringsintervaller)


Oppsumering:
Bestem først hvor stor akkutank du vil ha (”størst mulig”)
Størst mulig solfanger (tilpases akkutank)
Monter kuleventiler for lettere å kunne drive service og ombygging.
Sette opp sjekklister på viktige punkter.(God planlegging)

Jeg kommer tilbake med aktuelle linker senere

   #8
 211     Ålesund     0

dette er riktig. norge har spesielle krav til vedovner.


Er pellets unntatt dette? - tenkte det var en mulighet det holdt med CE på disse siden forbrenninga foregår kontrollert i forhold til en vedovn fyrt med gamle malte listebiter og lauspakka briketter  Smile
   #9
 161     0
Hei dere.
Str på akktanken bestemmes først og fremst av vedovnen. Det er kun den som har så høy kapasitet at det utgjør noen signifikant forskjell mht tanken.

Eneboligen skal være relativt stor før man har behov utover 500 liter.
Selv har jeg 200 m2 og vi er fire personer. KJører sol/ved og er lykkelig med 500 liter.

Skal man gå etter boka regner man 10 liter per m2. Men så kommer all annen varme, strålevarme, lys, solstråling, mennesker osv.

500 liter holder i lange baner så sant man ikke har svømmebaseng.

Nitro
Signatur
   #10
 22 352     Akershus     0

500 liter holder i lange baner så sant man ikke har svømmebaseng.
Svømmebasseng hadde jo vært en god akkumulator ;)

Hvor ofte og lenge fyrer du når det er kaldt ute og lite sol?