638    0    0  

Lån/refinansiering. Erfaring med KLP

 196     0
Vi er litt grønne på dette med å refinansiere. Har jeg forstått det riktig at det er differansen mellom lån pr i dag og ny verdivurdering som brukes som egenandel? F.eks: Lån pr i dag 2,1 mill, ny takst på kr 3,1 mill. Blir det da differansen på kr 1 mill som er egenkapital?

Kan jeg da bruke 650 tusen av disse 1 mill som egenkapital i et lån på 2 450 000. (belåningsgrad 79%) slik at vi da har utbetalt ca 450 tusen til videre modifisering av huset?

Er det slik det fungerer?

Noen som har erfaring med KLP banken?