81    3    0  

Prising av uregulert hyttetomt

 1     0
Vurderer å kjøpe en uregulert hyttetomt, hovedsakelig for å forhindre at den blir kjøpt av noen andre, da den grenser til min. 

Hvorvidt den vil bli regulert i fremtiden, og når dette i så tilfelle måtte bli, er ukjent.

Selv om min motivasjon er å forhindre utbygging, vil det være risikoen knyttet til en regulering som er relevant for prisingen. All den tid denne risikoen er ukjent, er det ingen umiddelbar måte å fastsette tomteverdien på. 

Ber vennligst om råd!

   #2
 212     0
Foreslår at du egentlig bare går i dialog med selger her. Det er ingen "riktig" pris på denne tomten. Finnes jo faste satser for skogs/markteiger, men dette er kanskje ikke fult så relevant her.

Det å prise den tilsvarende en fritidstomt er også feil (i teorien), da den er uregulert.

Se om dere kommer frem til en pris der dere begge er fornøyd.
Signatur
   #3
 304     Akershus     0
skul på prisene for landbruksmark. det danner ofte en billig utgangspunkt