2 540    22    1  

Merkelige måleresultater radon

 194     Oslo     0
Har en Canary måler som vi har brukt til å sjekke opp radonnivået i forskjellige deler av huset, og stort sett så har resultatene vært tilfredsstillende med unntak av et rom. I de andre rommene har verdiene stort sett ligget mellom 38 og 66.

"Problemrommet" ligger i 1. etg på enden av huset (vegger mot friluft på 3 sider). Under rommet finnes det en kjellerbod (som etterhvert skal bli til en kjellerstue). Jeg har hatt radonmåleren liggende i kjellerboden over en måned, og der ga den 57 Bq/m3 som long term resultat.

"Problemrommet" har gitt resultater først på 161 Bq/m3 06.12-08.12, senere 114 18.12-29.12, men nå de siste par dagene har det vært over 300 (vi har da lukket døren til resten av huset). 

Jeg kan ikke begripe hvorfor det blir så høye verdier i dette rommet da vi har fått så lave verdier i kjellerboden som ligger rett under. Ville tro at radonen skulle stige opp.

Hele huset har sentralt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (Flexit VG 700 fra ca 1997), og i problemrommet finnes det to lufteventiler, en for tilførsel av luft og en for utsug. Har imidlertid problemer med dette anlegget ved at det virker til å være stuck på nivå 1 uansett hvordan jeg stiller inn bryteren (tidligere tråd om styrepanelet på dette her: http://www.byggebolig.no/mekanisk-og-balansert-ventilasjon/flexit-bryter-noen-som-kan-hjelpe-meg-a-tyde/msg692326), så noe av årsaken kan være at det er for lite luftsirkulasjon, men kan likevel ikke forstå hvorfor dette problemet da skulle være større for dette rommet enn for de andre rommene. 

Noen som har noen gode teorier her? Litt vanskelig å vite hvordan man skal løse problemet når man ikke har klart for seg hvorfor det oppstår.

   #1
 5 500     0
Bare en tanke, men har du forsøkt å legge måleren inne i tilluft-kanalen? Blir det blåst radonholdig luft inn i rommet via ventilasjonsanlegget?

Ellers er det ikke gitt at radonholdig luft kommer direkte nedenfra rommet under. Det kan nok komme fra andre steder/retninger. Ligger kjellerboden under med tre vegger mot fjell, siden rommet over har tre vegger mot friluft?
  (trådstarter)
   #2
 194     Oslo     0
Bare en tanke, men har du forsøkt å legge måleren inne i tilluft-kanalen? Blir det blåst radonholdig luft inn i rommet via ventilasjonsanlegget?

Ellers er det ikke gitt at radonholdig luft kommer direkte nedenfra rommet under. Det kan nok komme fra andre steder/retninger. Ligger kjellerboden under med tre vegger mot fjell, siden rommet over har tre vegger mot friluft?


Rommet under har tre vegger mot grunn ja, men vil tro det er mest løsmasse (uten at jeg kan si sikkert).

Når det gjelder innluft er det samme luften som kommer inn i dette rommet som i resten av huset (men kanalføringen er kanskje noe lengre), så rart at man ikke måler høyere verdier andre steder dersom problemet skyldes innluften. Luftinntaket til huset er også oppe på taket, så det skulle jo tilsi lavt radoninnhold i denne.

At nivåene virker til å gå opp når døren lukkes til rommet vil jeg tro er en indikasjon på at problemet ikke kommer fra tilstøtende rom? Har imidlertid ikke testet i naborommet enda, det står på to-do listen.
   #3
 5 500     0
Dersom ventilasjon ikke er helt balansert slik at det blir undertrykk i rommet når døren er igjen kan man se for seg at ventilasjonen har motsatt effekt, og suger radon inn. Du kunne jo forsøkt å åpne opp tilluften litt og strupet utluften litt og se om det har effekt over noen dager.

Enig i at det ikke burde blåses inn radon dersom tilluft kommer fra taket (hvor langt fra utblåsen står innsuget?).

Radon kan også komme fra løsmasser. Enten via løsmasser, eller så kan massene være selve kilden til radon. Kommer litt an på hvilke masser det er snakk om. Da ville det kanskje være naturlig at du måler høyere radon oppe enn nede. Vil tro det er ganske tett mellom massene og kjellerbod.
  (trådstarter)
   #4
 194     Oslo     0
Dersom ventilasjon ikke er helt balansert slik at det blir undertrykk i rommet når døren er igjen kan man se for seg at ventilasjonen har motsatt effekt, og suger radon inn. Du kunne jo forsøkt å åpne opp tilluften litt og strupet utluften litt og se om det har effekt over noen dager.

Enig i at det ikke burde blåses inn radon dersom tilluft kommer fra taket (hvor langt fra utblåsen står innsuget?).

Radon kan også komme fra løsmasser. Enten via løsmasser, eller så kan massene være selve kilden til radon. Kommer litt an på hvilke masser det er snakk om. Da ville det kanskje være naturlig at du måler høyere radon oppe enn nede. Vil tro det er ganske tett mellom massene og kjellerbod.


Skal prøve å regulere mengden inn og ut, takk for tipset.

Utblåsen går inn i garasjeanlegget (i kjelleren på huset, for å bruke restvarmen til å varme garasjen), mens inntaktet står oppe på taket, så disse er absolutt ikke i kontakt med hverandre.

Hva slags masser som ligger der vet jeg ikke, vi flyttet inn for noen måneder siden. Men for at gass fra masser ute skal trekke inn forutsetter vel det både undertrykk i rommet (vs uteluft) og utettheter i vegg?

   #5
 395     0
Grunnmur i leca?

Hadde et lignende problem med ~100 Bq/m3 i et rom i underetasjen og ~200 Bq/m3 i etasjen over. Hypotesen jeg hadde var at radon kom opp gjennom lecaveggene som jo ikke er poretettet på under og oversiden, bare på sidene. Dvs at radon trakk mer opp i etasjen over enn inn i rommet.

Problemet løste seg ihvertfall med et enkelt radonsug i nærmeste bod i underetasjen. Nå er radon ~20 i begge etasjer.
  (trådstarter)
   #6
 194     Oslo     0
Grunnmur i leca?

Hadde et lignende problem med ~100 Bq/m3 i et rom i underetasjen og ~200 Bq/m3 i etasjen over. Hypotesen jeg hadde var at radon kom opp gjennom lecaveggene som jo ikke er poretettet på under og oversiden, bare på sidene. Dvs at radon trakk mer opp i etasjen over enn inn i rommet.

Problemet løste seg ihvertfall med et enkelt radonsug i nærmeste bod i underetasjen. Nå er radon ~20 i begge etasjer.


Interessant

Vil tro at grunnmuren er i Leca ja, uten at jeg vet sikkert (må i så fall rive av noen gipsplater).

Hvordan burde et slik radonsug i boden settes opp? Det er vel i så fall om å gjøre at luften inne i Leca-blokkene ikke finner veien videre oppover. Har som sagt tenkt å gjøre om denne til kjellerstue i løpet av våren en gang, så bør være et tiltak som ikke medfører permanent viftestøy i dette rommet.
   #7
 6     0
Vet ikke hvor i landet du holder til, men her på Østlandet var det veldig mildt før nyttår, og så har det blitt ekstremt kaldt på nyåret. Med så stor økning i temperaturgradient ute / inne kan radonnivået pga undertrykket øke i det omfanget du skisserer. Har du sjekket kjellerboden etter at det ble kaldt? Er den også oppvarmet?
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 194     Oslo     0
Vet ikke hvor i landet du holder til, men her på Østlandet var det veldig mildt før nyttår, og så har det blitt ekstremt kaldt på nyåret. Med så stor økning i temperaturgradient ute / inne kan radonnivået pga undertrykket øke i det omfanget du skisserer. Har du sjekket kjellerboden etter at det ble kaldt? Er den også oppvarmet?Bor i Oslo ja. Kjellerboden varmes ikke opp nei, men mottar naturlig nok litt varme fra omkringliggende rom, så helt iskaldt blir det ikke der. Har også målt i gangen utenfor kjellerboden (riktignok kun 3 dager, 1.-4. jan) denne er oppvarmet, og det var relativt lave tall der også (63).

Kuldeperioden nå etter nyttår er nok kan hende med på å booste nivået ja, kanskje en ide å sjekke andre rom også for å sjekke om det er høyere enn tidligere siden det er så kaldt.
HSt
   #9
 24 850     Lillestrøm kommune     0
Ser du bor i Oslo vil du låne en Canary måler av meg så er det mulig, send en PM.  Jeg har radondug og jeg lette etter kilden til radon ved å se på nivået på to målere, svingte de i takt så antok jeg at kilden var rommet under med måler nr2 med høyest verdi. Det var en faktor mellom avlesningene på disse. Hos meg var det nedbør som virkelig var den store forskjellen (mye radon etter nedbør som regn)  Kilden hos meg var stor åpen kjeller med ca 1000. Dette ble ca 3-400 i resten av huset. Jeg lette lenge etter om det kunne være lekkasje fra leca grunnmur opp i 1 etg. men kom etterhvert til at det var via trappeoppgang det meste kom (inngang i sokkel). Hos meg var de innredet rommene i sokkel tette for radon. Med så lave verdier vil jeg tro at du kan klare å optimalisere ventilasjon til å gi ok resultat.
  (trådstarter)
   #10
 194     Oslo     0

Ser du bor i Oslo vil du låne en Canary måler av meg så er det mulig, send en PM. Jeg har radondug og jeg lette etter kilden til radon ved å se på nivået på to målere, svingte de i takt så antok jeg at kilden var rommet under med måler nr2 med høyest verdi. Det var en faktor mellom avlesningene på disse. Hos meg var det nedbør som virkelig var den store forskjellen (mye radon etter nedbør som regn) Kilden hos meg var stor åpen kjeller med ca 1000. Dette ble ca 3-400 i resten av huset. Jeg lette lenge etter om det kunne være lekkasje fra leca grunnmur opp i 1 etg. men kom etterhvert til at det var via trappeoppgang det meste kom (inngang i sokkel). Hos meg var de innredet rommene i sokkel tette for radon. Med så lave verdier vil jeg tro at du kan klare å optimalisere ventilasjon til å gi ok resultat.


Takk for tilbudet, men vil forsøke å få ventilasjonsanlegget i normal drift igjen før vi vurderer andre tiltak tror jeg. Som nevnt over går dette kun på trinn 1 i øyeblikket (egen tråd på dette her: http://byggebolig.no/mekanisk-og-balansert-ventilasjon/flexit-vg-700-anlegg-fikse-eller-bytte/msg699176), og tror ikke det makter å skape det lille overtrykket som balansert ventilasjon normalt skal gjøre.
Har forsøkt å strupe avtrekket i rommet noe (for å skape overtrykk), og det virker som verdiene da synker fra ca 300-350 til 180-200. Så håpet er at å få fikset ventilasjonen til normal drift også kan løse dette problemet.