630    5    1  

Radontiltak - lage undertrykk i dreneringen?

 189     0
Jeg vurderer mulige tiltak for å redusere Radon i innredet kjeller. Å borre gjennom gulv for å sette ned ventilasjon i grunn er ikke aktuelt pga vannbåren varme, samt at det ikke er så godt ventilert grunn for et slikt punktsug. (lite pukk). Jeg har derimot et par andre ideer jeg ser på, men jeg finner ikke så mye info om disse tiltakene på nettet:

1. Jeg har drensrør rundt huset med en avgrening midt under hele lengden av kjellergulvet. Jeg vurderer en løsning der jeg skaper undertrykk i dreneringen som et tiltak. (sette et avsug i drenskummen).

2. Om dette ikke fungerer (evt i tillegg) så vurderer jeg å suge luft fra 2. etasje, og blåse den ned i kjeller for å skape overtrykk. 

Jeg lurer på om noen av dere har prøvd lignende tiltak med hell, eller har noen tanker om forslagene?
(Jeg vurderer også tradisjonelle tiltak som mini balansert ventilasjon e.l., men kjelleren er slik at det er det som krever mest jobb.)

HSt
   #1
 31 980     Lillestrøm kommune     0
Luft fra et sug må komme et sted fra, jeg er litt redd for frost.  På svenske nettsider står det at en ikke bør suge mer enn 50m3/t. Har selv radonsug og hadde egentlig hatt lust til å prøvd 2stk Twinfresh vifter for å sett hva balansert ventilasjon kunne fått til. Jeg er redd for at din omfordeling av luft forslag vil være en effektiv metode for å løfte radon videre opp i huset. (Her var det kjeller som var radon kilden med ca 1000-1100Bq som ga ca 400Bq i boarealene over).

For en jeg har hjulpet med radon (forøvrig eneste bekjente som bor i såkalt radonfri område, så alle bør teste) så brukte vi Platon sin svenske metode med sug under knotteplast på gulv. Dette er visst en veldig vanlig metode for fuktsanering i Sverige (se platons svenske nettsider). Siden vi ikke var sikker på at det ville virke brukte vi knotteplast fra Byggmax, han lavde noen små åpninger fordelt rundt veggene, restrn ble tettet mef butyltape.

Det var risiko for mulig vanninnslag fra grunnen som gjorde at vi ikke torde bore hull hos han.

2 vifter fra Twinfresh og lage balansert ventilasjon med dette (suger og blåser vekselvis for å gjenvinne varme) ville vært spennende og prøvd, har trnkt på dette her men tiden strekker ikke til en slik test nå.   #2
 167     1
Balansert ventilasjon (feks. Twinfresh) er et enkelt og ofte effektivt tiltak for å senke randonnivået i kjelleren.
De gir god utskiftning av luft, og senker dermed radonhalten.
Ved å veksle mellom inn og uttrekk ser de til at du holder et jevnt lufftykk, slik at du ikke øker tilførsel av mer radon.
I tillegg gjenvinner Twinfresh varme fra uttrekksluften, og tilfører den til luften den siden trekker inn.

Vi har selv ikke utført noen målinger av effekten enda, men vi leverer både Twinfresh Expert og Comfo til et firma som monterer dem som et tiltak mot radon hos sine kunder. De er veldig fornøyd med effekten, og estimerer ca 30-40% reduksjon, sånn generelt.

Men de sier og at effekten av tiltakene mot radon varierer stort. Avhengig av hvor huset står, når og hvordan det er bygget, kan forskjellige metoder virke dårligere og bedre. Og der er ikke et 100% sikkert fasit heller.
Dette er et firma som driver spesielt med radonsanering, på sør, vest og østlandet.

Foris har nå en konkurranse her på forumet på akkurat dette temaet:
http://byggebolig.no/beste-prosjekttrad-pa-byggebolig/konkurranse-fra-forisno-vinn-2-stk-twinfresh-expert-wifi
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 189     0
Jeg vurderer mulige tiltak for å redusere Radon i innredet kjeller. Å borre gjennom gulv for å sette ned ventilasjon i grunn er ikke aktuelt pga vannbåren varme, samt at det ikke er så godt ventilert grunn for et slikt punktsug. (lite pukk). Jeg har derimot et par andre ideer jeg ser på, men jeg finner ikke så mye info om disse tiltakene på nettet:

1. Jeg har drensrør rundt huset med en avgrening midt under hele lengden av kjellergulvet. Jeg vurderer en løsning der jeg skaper undertrykk i dreneringen som et tiltak. (sette et avsug i drenskummen).

2. Om dette ikke fungerer (evt i tillegg) så vurderer jeg å suge luft fra 2. etasje, og blåse den ned i kjeller for å skape overtrykk.

Jeg lurer på om noen av dere har prøvd lignende tiltak med hell, eller har noen tanker om forslagene?
(Jeg vurderer også tradisjonelle tiltak som mini balansert ventilasjon e.l., men kjelleren er slik at det er det som krever mest jobb.)

Veldig sen oppdatering på denne:):
Jeg satte inn et avsug på dreneringen i drenskummen, det senket radonnivået med 90% over natten, og det har holdt seg slik i 5 år nå. Jeg benyttet en sluk med tørr luktlås som fungerer som en mekanisme for å kunne beholde undertrykk og samtidig kunne slippe ut drensvann.
Radontiltak - lage undertrykk i dreneringen? - 20170627_131315.jpg - hyperstress
TSt
   #4
 12 103     0
Det avhenger nok mye av hvordan massene over dreneringen er. Hvis det er veldig gode masser (åpne) vil de pungtere alt sug i drenering. Taknedløp må en også tenke på som en mulig konflikt hvis det er koblet til.

Jeg har hørt om sted hvor de laget betong skjørt på skrå utenfor bygget (under bakken) for å hindre falsk sug fra overflaten. Dermed fikk radonsuget under huset større effekt. Ofte sier en at radonsuget bør monteres inn mot midten av bolig og ikke rett på innsiden for å hindre falsk sug utenifra. (Har en dyp bankett så har ikke dette like mye å si).

Jeg har hørt om de som har laget undertrykksgulv oppe eksisterende kjellergulv som løsning på problemet. Det er også kjent løsning i Sverige som en løsning på fukt problem.
HSt
   #5
 31 980     Lillestrøm kommune     0
I mitt hus lurer jeg på om jeg lufter pukken i kloakkgrøftene jeg har også Radon sommerstid (men Radonsug under huset)

mulig et sug som TS beskriver også kan dempe en slik effekt, men er taknedløp også koblet til så vil alle taknedløp kunne fryse også så kommentaren over er viktig.

På svenske sider fant jeg en beskrivelse at de ikke ville gå over 50m3/t av frykt for å få tele under grunnmur