753    14    3  

Spinnvilt radonnivå?

 2 544     Vestlandet     0
Har lagt ein Canary radonmålar i sokkeletasjen på huset me har kjøpt. Denne har målt radonnivået mens huset har stått tomt i vinter.

Langtidsgjennomsnittet er på 2200!

Dette var langt meir enn eg hadde forventa. Er det realistisk? Kva gjer me no?

Litt om premissane:
Huset er frå 1970 og består av sokkeletg. og 1. etg.
Huset stod tomt utan oppvarming i sokkeletg. i måleperioden.
tynn såle i betong utan plast/isolasjon oppå grus/sand.
Ingen mekanisk ventilasjon på. få ventilar for passiv ventilasjon (ein del tetta pga dyr)
Hol i såle på om lag 0.5kvm i det rommet det vart målt i.
Signatur

   #1
 395     0
Det er nok realistisk. Hva ligger siste døgn og uke på?

Om det er hull i sålen i samme rom så er det jo ikke noe som hindrer radon fra å komme inn, men det er jo tydelig at det er mye radon i grunnen. Tiltak bør gjøres, sannsynligvis er mengden radon over anbefalt nivå også i 1 etasje. Det kan du jo måle. Du får en grei indikasjon etter et par dager med en Canary.

Det er i hovedsak 3 måter å redusere radon på:
  • Sperre radon fra å komme inn i huset.
    Alle flater mot grunn må være lufttette Dette er det enkelttiltaket som antagelig hjelper mest. Radon kan fortsatt diffundere gjennom materialene, men dette går mye langsommere. Ved høye verdier som du har bør man bruke radonsperre som også bremser diffusjon av radon. Radon vil fortsatt kunne diffundere gjennom der vegger står på grunn, siden man vanskelig kan få radonsperren på undersiden av veggene.

  • Ventilere grunnen under huset med radonbrønn.
    Dette vil redusere mengden radon som er under huset. Jo mindre radon det er under huset, desto mindre kommer inn.

  • Forbedre ventilasjonen innendørs.
    Dette vil redusere mengden radon som har kommet inn i huset ved å lufte den ut.


Det er fordeler og ulemper med alle tiltakene og ofte vanskelig å si hva som fungerer best. En kombinajon av flere tiltak har størst sjanse for godt resultat, helst alle når nivåene er såpass høye.
HSt
   #2
 23 952     Lillestrøm kommune     0
Ikke uventet resultat. Fordelen er at du nå har tilgang på endags og ukesmiddel så raskt du gjør en endring ser du om det har effekt eller ikke. Start med å lime fast en tykk plastfolie med fugemasse over hullet og se på endringer du får. Hjemme var det dagen etter regnvær som ga store utslag. Så du kan lete etter mønster mht vær og vind.

Edit:Ikke støp igjen hullet før du har sett på instruksjon for å sette ned et Radon sug. Det går an å lage det selv, bare spør.
Siste redigering: 9. mars 2017 16:24:43 av HSt
  (trådstarter)
   #3
 2 544     Vestlandet     0
Takker for svar.

Naboen har lånt seg ein målar for å sjekka hos seg og no. Spent på resultatet der.

No er radonmålar lagt i rommet atmed for å sjekka der. Eg bur ikkje i nærleiken av boligen, så eg får ikkje sjekka ofte.

Tiltak 3 som er nevnt her - betre ventilasjon. Er kjøpt og planlagt montert uansett. Membran bør vel vurderast i tillegg.

Holet i betongen vart laga for å sjekka under såle, då me vurderer å senka såle for å få plass til isolasjon.
Signatur
HSt
   #4
 23 952     Lillestrøm kommune     0
Du bør i alle fall tenke på dette hvis dere skal senke gulvet, tetting mot vegger med radonmembran, men en må også tenke på å pusse murer under gulvnivå mm Med Canary måleren vil jeg tro at du kan måle mens du bygger og ikke støpe over membranen før du har en god verdi. Leca vegger kan være problemet, mye hulrom og kan transportere radon opp i veggene. jeg sjekket derfor om det lakk radon inn i 1.etg. langs yttervegg (topp av mur i sokkel). Men ble enig med meg selv at kilden var bodområdet bakerst i sokkeletasjen.
  (trådstarter)
   #5
 2 544     Vestlandet     0
Naboen måler radon i sin bolig no. Me måler i eit ana rom.
Eg trur me skal byta målarar, for å sjekka om det kan vera ei feilkilde, då naboen har låge verdiar.
Signatur
   #6
 5 495     2
Det er selvsagt mulig at måleren gir feil tall, men det er heller ingen automatikk i at to hus ved siden av hverandre skal måle det samme. Husene i seg selv kan være ulike. Bruken kan være ulik (det ene blir ventilert, det andre ikke). Grunnen kan være ulik (radon følger gjerne naturlige sprekker). Det kan være andre kilder til radioaktivitet, f.eks. fyllmasse under huset, betongen i sålen, osv.
TSt
   #7
 6 626     0
Mer fornuftig å resette begge målere å plassere de samme sted en stund og se. Verdier fra dag til dag vil også variere. Derfor bør en nesten ha to målere hvis en har stort problem siden en bør ha en referanse der en måler først for å se om verdien svinger opp eller ned av andre årsaker. Trolig er begge målere OK men litt forskjellige forhold I hvert hus.

HSt
   #8
 23 952     Lillestrøm kommune     1
Jeg "lånte" inn en Canary måler fra en kollega der plutselig nivået hadde gått til null. Den virket imidlertid utmerket (Det var når jeg hadde 3-400Bq før radonsuget ble montert).

Måleren gjør en form for kalibrering når den resettes så det å resette når en flytter til nytt sted er lurt. (En bøyd utbrettet binders var fin på første serie av Canary målere, reset er under batterilokket på disse).
  (trådstarter)
   #9
 2 544     Vestlandet     0
Gode poeng.

Eg trur nok verdiane er høgare hjå oss enn naboen, av fleire grunnar.

Men å testa med begge målarane samstundes kan nok vera lurt, om ikkje anna enn for å vera sikrare.
Signatur
HSt
   #10
 23 952     Lillestrøm kommune     0
Husk oppstillingsveiledningen også, ikke sett den f.eks. rett under en åpen veggventil og litt vekk fra vegg liggende på et bord e.l.

Hos en av mine "radon-venner" så var mange rom i kjelleren OK, men rommet utenfor badet der rørene kom inn var den store kilden.