(trådstarter)
   #11
 27     Norge     0
Det kan godt hende at det er det som er nøkkelen. Men inntrykket mitt fra dialog med kommunen er at ethvert tiltak som handler om vann må søke sanitærabonnement fordi vann-systemet i huset endres.

   #12
 20 063     Akershus     0
Her https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/
får en inntrykk av at endring av vannsystem innenfor egen boenhet ikke er søknadspliktig.

Det hele står og faller på om detre er et påbygg som er en utvidelse av egen boenhet, ref «døra , eller bygging av en ny egen, selvstendig boenhet.

Det første tilfellet synes ikke å være meldepliktig. Det andre er meldepliktig og en må etablere et nytt abonnement. Ev endre til abonnement for bygning med flere boenheter.

Enkelte kommuner har et trøblete forhold til «døra og har sine egne tolkninger. Det forekommer meg at Asker er en av disse kommunene. Har vært nevnt i en tråd tidligere, da tror jeg det var Asker.

En kjedelig side ved dette kan være at dersom dette blir regnet som to (vann)boenheter, så er en bundet i all premtid til å betale dobbelt, utleie eller ikke.
Signatur
TSt
   #13
 7 673     0
En skal aldri aldri søke eller fortelle om noe annet i en søknad om å gjøre om f.eks. bod til boligformål enn den ene konkrete endringen. Da kommer en bare opp i slike blindveier som dessverre TS har havnet opp i. Etterpå kan en gjøre om rom til kjøkken, bad, hva en vil så lenge det er innenfor samme boenhet og ingen brannceller brytes i forbindelse med arbeidene.
HSt
   #14
 26 527     Lillestrøm kommune     0
Når det er separat bygning med kjøkken og bad så er det egen boenhet og da gjelder trolig ikke eget boenhet unntaket KjellG korrekt har funnet

Så TS må ut fra bruken bestemme om ham skal ha vann og avløp eller om han kan lage et tilbygg og med «døren» få det til å bli en del av egen boenhet
Da ville jeg som anbefalt over ikke byggesøkt med bad og kjøkken men satt inn dette etterpå
  (trådstarter)
   #15
 27     Norge     0
Asker kommune opererer med begrepene "sekundær boenhet" og "separat boenhet". Jeg lager ikke noen "separat boenhet" siden det vil være en dør mellom bodene som blir til oppholdsrom, og resten av huset. Kommunen mener at de ombygde rommene blir en "sekundær boenhet".

Takk til linken til SAK10! Når jeg leser "Veiledning til bokstav d nr. 3", mener jeg selv at jeg faller innenfor det unntaket gjelder, siden det er snakk om å kunne etablere et våtrom innenfor samme branncelle.

Men om kommunens "sekundær boenhet" er det samme som SAK10 sin "bruksenhet", det skal ikke jeg si sikkert uten input fra en jurist.

Juristen bør kanskje også involveres siden begynnelsen av paragrafen i SAK10 sier "Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk:"

Der har jeg ikke oversikt over kommunens eget regelverk.

Dette blir bare mer og mer fascinerende, for å endre bod til stue, trenger jeg kanskje både advokat og rørlegger!

   #16
 2 656     Asker     0
Asker er litt snodig der. De er fult klar over SAK10. De setter ikke samme krav som en sekundær boenhet, men de sier ag det må være plass til en ekstra parkering, samt 50m2 MUA utover det du trenger for din enebolig (200). Altså overstyrer ikke dette plb, men det er kommuneplanen som gir disse veiledningene. Ekstra kommunale avgifter tilkommer ikke, og i Asker ville det utgjort 200-300 i året, da det bare er en neglisjerbar del de skalerer opp.

Ikke noe poeng med jurister etc. Denne er prøvet av andre.
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 27     Norge     0
Både parkering og uteareal klarer jeg heldigvis med god margin. Det er foreløpig "bare" sekvensen i prosessen jeg ikke liker. For øyeblikket ser den slik ut:

1 - Søk om å endre bod til soverom
2 - Finn en rørlegger og forplikt deg til -hele- rørprosjektet prosjektet
3 - Rørlegger søker sanitærabonnement
4 - Kommunen behandler søknaden om å endre bod til soverom

Jeg skulle gjerne sendt punkt 4 litt lenger opp på lista.

SAK10 snakker om untak som gjelder innenfor "bruksenhet". Asker kommune opererer med "sekundær boenhet". Setter kommunen bevisst likhet mellom de to begrepene?

   #18
 21     0
Hvordan endte denne visa? Jeg er i tilsvarende situasjon i Asker.

Vi skal lage et bad i en bod i kjelleren og ha mulighet for hybel, men har ikke umiddelbare planer om å leie ut, så nytt sanitærabonnement og hva det eventuelt innebærer er jeg ikke veldig interessert i.
TSt
   #19
 7 673     0
Er det i samme bolig forstår jeg ikke at en skal noe annet enn det en har så da bør en aldri nevne muligheter for utleie. Sørg for at alt henger sammen med hoveddel på fornuftig måte men slik at det kan stenges av med en dør og så må en søke om å gjøre om bod til rom. En klargjør med rør under gulv / i vegger eller hvordan det skal være men gjør dette etter alt er ferdig.
  (trådstarter)
   #20
 27     Norge     0
Jeg endte opp med å endre planløsningen slik at eksisterende vannsystem kan brukes. Hovedutfordringen min er å konvertere boder til lovlige oppholdsrom. Kommer til å søke om -kun- det.