1 023    0    0  

Badekar og hjelpesluk

 1     Oslo     0
Badekarets utløp ligger rett over hjelpesluket. Badekarets utløp er vel 40 mm ?  Hjelpesluket adskilligt mindre - Vannet flommer over. Badekarets (Hoesch) utløpsmekanism er en stor kloss
som dekker hele hjelpesluket. Hvordan få ned dimensjon? Hvilken dimensjon er best (mulig)?  ???