55    4    0  

Belgtrykk?, JULA pumpe

 21     0
Hei og takk for mange nyttige innspill og forklaringer her under dette forum angående trykktank og vannpumper. 

Men jeg søkte på Google og her i dette forumet for å finne svaret på hvilket trykk  LUFTBELGEN inni trykkammeret skal ha? Jeg fant bare liten og ingen informasjon.

Dette gjelder ei pumpe som JULA selger, art nr. 000758. Denne 25 liters trykktank pumpen har en motor som yter 1 300 watt. Iflg. JULA produkt informasjonen, sammen med prisen (=den dyreste modellen JULA har for salg) har jeg et inntrykk at dette burde være ei pumpe med "god kvalitet". Likevel, bare etter 6 måneder var trykkventilen til luftbelgen ødelagt. Denne feilen førte til at pumpen slo seg av og på under hele perioden som trykktanken skulle fylles opp med vann/luft. Nå har jeg ei ny, tilsvarende, samme pumpe installert. 

Jeg var litt nærmere interessert i trykk målene for produktet, men i vedlagte bruksanvisning er slik informasjon helt fraværende.

Det jeg vet er at fabrikk innstillingen for denne nye pumpen var at innsugingen stopper ved 3.0 bar trykk i tanken. Den startet innsugningen når trykket i beholderen er ved 2.5 bar, og jeg målte trykket til 1.5 bar inne i belgen. 

Men i forhold til den pumpen som jeg tidligere hadde benyttet, så var maks trykk på 3.0 bar noenlunde "smått". Tidligere pumpe hadde/var levert med  4.0 som maks bar, så jeg justerte denne nye pumpen opp til 4.0 bar. Start av innsuget justerte jeg da også ned til 2.0 bar. Disse verdiene for innsug start/stopp 2/4 bar mener jeg å ha lest til å være "normale" verdier for slike pumper.  

MEN, er det noen som vet hvilket trykk som er det "normalt" i belgen som vi 
finner inni trykktanken?

Takk for innspill.

   #1
 20 971     Akershus     0
Med innkobling ved 2 bar, skal trykket være ca 2-0,1=1,8-1,9 bar.
Dvs at tanken er nær tom for vann ved innslag.

Husk at vanntrykket skal være avlastet ved trykkmåling. Ev tømt for vann ned til pumpa.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 21     0
Okay, så der jeg har 1.5 bar, så er dette belgtrykket for lavt. Jeg satte belgtrykket til 1 bar lavere enn stopp ved innsug, dvs. 3.0 bar. Dette resulterte i at pumpen nærmest "gikk i ring", dvs. stopp og start var kontinuerlig.

Men hva er det som egentlig bestemmer trykket i belgen?
Jeg har liksom ikke kunne fatte hvilken funksjon belgen måtte ha, forstår dere lett. Det eneste jeg har skjønt er at belgen lageret kunstig trykk inne i tanken, rett?

   #3
 20 971     Akershus     0
Fra gammelt var en slik hydrofortank diger, 150-300 liter. I starten er tanken helt tom og uten noen som helst blære eller membran.
Pumpa begynner å levere vann mot en lukket tank. Vannstanden stiger og lufta komprimeres på toppen. Når trykket er ca 4 bar stoppes pumpa. Tanken er nesten full, si 90%. Du tapper, luftrykket i tanken skyver ut vann. Ved rett før 2 bar er fortsatt tanken 80% full. Pumpa starter igjen. En ser at 80% av vannvolumet egentlig er utilgjengelig, det bare er der for å oppnå lufttrykk i tanken.

Med blære reduserer en det døde vannvolumet til nesten null.

Uten vanntrykk, settes blæretrykket til rett under innkoblingstrykk. Dette tilsvaret at den gamle tanken hadde vært nesten 80% full og klart til å fortsette å komprimere luft opp mot «90% .

Om en setter blæretrykket til rett under innkoblingstrykket, si 2 bar - 0,1 bar= 1,9 bar, vil tanken være nesten tom for vann ved innkobling og omtrent 50% full ved utkobling. Blæretrykket er nå 4 bar. En får størst mulig arbeidsvolum på tanken og minst mulig dødt vann. Vanntrykket i krana vil pendle mellom 4 og 2 bar.


Signatur
   #4
 20 971     Akershus     0
Dersom blæra er defekt eller en kjører med gammel tank uten blære, vil vannet over tid spise opp lufta i tanken. Dette merkes ved at pumpa starter og stopper veldig ofte. En gammel tank må da tømmes for vann. En blæretank kan ha utskiftbar blære. En tank med membran og «midjebelte tror jeg ikke kan repareres.

En kan nødkjøre en slik tank ved å stoppe pumpa, tappe tanken, stenge alle kraner, pumpe opp til innkoblingstrykk og starte pumpa. Om en er heldig kommer ingen rester av membranen i veien og systemet funksjonerer så lenge pumpa kobler inn og ut som vanlig. Om en stanser pumpa og slipper av trykket, må en starte fra nytt.
Signatur