90    0    0  

Dimensjonering av rør fra bergvarmepumpe

 3     0
Hei, 
Jeg må skjøte kobberrøret mellom bergvarme pumpen og kollektorslangene. Kollektorslangene er 40mm pe rør. På varmepumpen er det 28mm kobberrør med 1" tilkobling. Skal jeg skjøte røret videre til kollektor slangen med 28mm kobberrør eller skal jeg gå for en større dimensjon?