2 274    5    0  

drenering fra r-i-r skap til kloakkrør

 1 125     Asker     0
Er det mulig å koble drenering til et vertikalt 100mm kloakkrør? Kan tenke meg at lukt kan bli et problem, men fins det noen løsninger for det, annet enn vannlås?

Skapet er tenkt å være i en gang hvor det ikke er sluk.

   #1
 20 063     Akershus     0
Gjennom veggen og ut på badegulv med sluk er greiest. Når du blir våt på potene oppdager du at det er på tide med en inspeksjon også.

Ellers vannlås, men hvordan skal du fylle den og etterfylle den? OK "vannlåsolje", men det er litt styr.
Signatur
   #2
 1 097     Oslo / Østfold     0
Dreneringen fra fordelerskapet skal være brutt.
Det skal ikke være direkte avløp til spillvannsrør. Hvis dreneringen går til spillvannsrøret med/uten vannlås, kan en lekkasje i realiteten være pågående i "årevis" uten å bli oppdaget. Dreneringen skal derfor gå ut på et gulv med sluk. Eventuell lekkasje vil da bli oppdaget.
Hvis det likevel legges direkte avløp til spillvannsrør vil jeg anbefale at det legges en vannalarm i bunnnen av fordelerskapet.
   #3
 7 690     Bærum     0

Er det mulig å koble drenering til et vertikalt 100mm kloakkrør? Kan tenke meg at lukt kan bli et problem, men fins det noen løsninger for det, annet enn vannlås?

Skapet er tenkt å være i en gang hvor det ikke er sluk.
Du kan vel trekke dreneringsrøret inn på badet sammen med vannrørene. Hos meg står skapet i et gardroberom med drenering på badet.
   #4
 1 074     Østfold     0

Er det mulig å koble drenering til et vertikalt 100mm kloakkrør? Kan tenke meg at lukt kan bli et problem, men fins det noen løsninger for det, annet enn vannlås?

Skapet er tenkt å være i en gang hvor det ikke er sluk.


Er du sikker på at du absolutt må ha drenering til rom med sluk?
Holder det ikke at vannet renner ut på gulvet og blir oppdaget?
Eventuelt ned gjennom gulvet til kjeller?

Det er jo tross alt lov til å ha fordelere i himling, bare med hull for drenering rett ned

Se http://www.byggebolig.no/index.php/topic,7884.50.html
   #5
 1 074     Østfold     0
TEK10:

§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.
b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.
c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.
e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.