311    14    0  

Fordelarskap

 2 948     Vestlandet     0
Er det nokon som kan forklara meg korleis dette skal gjerast. Eg er heilt grøn på dette området, men må få planlagt røyrføringa. Alt eg forstår er at det er vatn inn og fordeling ut. 

1) Eit 2x8 skap har jo 8 gjennomføringar i topp og 8 i botn. Så til saman 16 røyr ut. Sjølve fordelarstokken er jo ein kald og ein varm. Er dette skapet då tilpassa 8 kalde og 8 varme? Ein kan då ikkje bruka dette skapet til 9 kalde og 7 varme? Skapet har då plass til ein stokk med 8 for kaldt og 8 for varmt? 

2) hovudstoppekran og vassmålar. Er det greiast å plassera dette i skapet? Er det plass til dette i sjølve skapet? 

3) skapa har i tillegg til dei 8 uttaka i topp og botn opning for kaldt og varmt vatn inn. Det ser ut som kaldt i botn og varmt på toppen. Den er jo grei. Men ein må jo ha kaldt vatn inn til vvberedar og. Er det då vanleg å nytta eine fordelaren på kaldtvatnstokken til vvberedar, eller er det eige inntak for dette og? 

4) 1 eller 2 skap? Fordelar eller ulemper med løysingane? 

5) Finst det enkle skisser/bilete for standard kopling av mange kursar i eit skap? Eg har ikkje funne noko.

6) Må ein bruka fordelarskap frå same produsent som røyra?

7) plassering av fordelarskap på bad. Eg må kanskje plassera eit skap på eit lite bad. Er det ein god måte å plassera dette lite synleg? 

Eg treng 9 røyr for kaldt og 6 røyr for varmt vatn til saman. Det vert Sanipex. Eg skal leggja ein del av røyra under sålen, og lurer derfor på korleis eg kan gjera det. 

I tillegg skal eg ha til saman 13 - 14 kursar for golvvarme, så eg reknar med dette utelukker kombiskap. 

Signatur

   #1
 18     0
Heisann, ser du nevner vannbåren varme og varm/kaldt vann i samme skap. Holder på å planlegger det samme og går for 2 separate skap.

Når det gjelder 9 uttak på kald regner jeg ikke med at du har reknet med kaldtvann som skal til VVB? I så fall bør du belage deg på 2x12 skap.
Det ene uttaket på kaldt har jeg planlagt skal gå i vegg frem til vegguttak som kobles til vvb og veggutak for retur til varm inntaket i fordeleren.
Jeg har planlagt det slik at hovedkran og måler står i eget skap (med avløp) under rir skapet.

Jeg også belaget med på sanipex systemet og handlet meg verktøykofferten, helt fantastisk system:)
   #2
 18     0
Også et tips, last ned "rør i rør - sintef" der står det mye nyttig.

Søk også "sanipex monteringsanvisning" flott i forhold til dimensjonering:)
  (trådstarter)
   #3
 2 948     Vestlandet     0
Skal sjekka dei ut.

Om nokon kansvara på eit, eller fleir, av spørsmåla over, tar eg gjerne i mot.
Signatur
   #4
 32     0
1) Har du bilde av hvilket skap du skal ha? Vanlig er å ha to ulike dybder på de to fordelerne, og dermed hull i to ulike dybder i topp og bunn av skapet. Men om du kun har "en rad" med hull, så har du maks 16 uttak ja (8 topp og 8 bunn).

Men uavhengig av det, så kan du strekke både kaldt og varmt opp eller ned som du selv måtte ønske. Man trenger jo gjerne både kaldt og varmt til et blandebatteri f.eks. Så det mest fornuftige rørstrekket er det som avgjør hvor du må hente kaldt/varmt fra fordelerne. Dermed må du planlegge hvordan fordelerne skal stå i skapet, slik at alle utstikk fra både kaldt/varmt "matcher" hull i topp/bunn.
  (trådstarter)
   #5
 2 948     Vestlandet     0
Takker for svar. Eg veit ikje kva skap eg skal ha endå, men trur det vert eit Sanipex, og ser for meg at det må verta stort.
Eg ser no at eg treng 10 kalde og 7 varme, altså totalt 17 kursar

Får ein fordelar med to uttak (eit opp og eit ned)?

Eg kan gå for to skap, men om eg kan greia meg med eitt, er det ein fordel då eg ikkje har ein god plass for skap 2.
.
Signatur
   #6
 141     0
7) plassering av fordelarskap på bad. Eg må kanskje plassera eit skap på eit lite bad. Er det ein god måte å plassera dette lite synleg?Jeg har plassert ene fordelerskapet bak badespeilet Smile
HSt
   #7
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Du får fordeler med opp og ned, du kan kombinere Kortere fordelere også som skjøtes ende mot ende. Og på enden kan du få et ekstra uttak med en albue

  (trådstarter)
   #8
 2 948     Vestlandet     0
Takker for svara.

Her er Armaturjonsson sine fordelarskap.
https://www.armaturjonsson.no/produkter/roer-i-roer-for-tappevann/fordelerskap-og-tilbehoer/fordelerskap-i-aluminium/

Vil t.d. 2x8 sei 2x8 utgangar i botn og 2x8 utgangar i topp? Alts 16 i botn og 16 i topp?

Per no ser det ut som eg legg alle røyr under sålen, og bør derfor ta ut alle røyra i botn.

Eg treng:
2 til utekran
7 til bad i kjellar
5 til bad oppe
2 til kjøkken
1 (kanskje 2) til vaskemaskin
17 eller 18 totalt.
I tilegg kjem vvberedar, hovedstoppekran og vassmålar. Kanskje greit å ha plass til ein ekstra kurs eller 2 viss nødvendig i framtida.
Får eg plass til alt dette i eit skap?

Gpr vassinntaket i huset rett inn i fordelarskap, derifrå ein "vanleg" kald kurs til vvberedar og så ein kurs tilbake frå beredar ig inn på varm stokk?

Edit: i denne tråden har eg forsøkt å skissera rørstrekka eg tenkjer. Det som manglar der er ein ekstra varm og kald til servant på bad i kjellar. 
Signatur
   #9
 53     Skien     0
Du kan plassere veggskapet ved toalett hvis det skal bygges inn som et eksempel. Har du en tilstøtende bod kan åpningen være mot boden mens siklemikket plasseres til våtrom. Også mulighet å plassere det i tak om du vil det, i hvert fall vet jeg at Uponor har en slik løsning.

Sanipex har egne inntaksjskap hvis det er aktuelt, du kan ha vannmåler der. Eventuelt kan du vurdere kombiskapet deres, selv om det har litt få koblingsmuligheter for deg.

Begrensningen i antall kurser begrenses også av hvor bredt skapet er, husk at du skal ha inn fordelerstokken inn i skapet.

Skap fra andre produsenter kan sikkert mekkes til, men jeg ville ikke anbefale det. Sanipex- skap er tilpasset Sanipex- systemet. Uponor er tilpasse Upnor- systemet osv.

Her er alle skapene til Sanipex:

https://www.armaturjonsson.no/media/6140/brosjyre-fordelerskap.pdf

HSt
   #10
 26 541     Lillestrøm kommune     0
Jeg valgte det minste skapet men det er lite og egentlig ikke plass til ekstra stengekraner, grunnen var at stenderavstand gjorde at det store skapet ikke gikk inn mellom stendere. Jeg endte opp med 2 skap for å få plass og fordelt problemene i gammelt hus utover. En trenger drenering av skap til en sikker plass