5,132    0    15  

Kapasitet på avløpsrør. Hvor mange boliger?

 15     Vestfold     15
Hei,

vi er snart igang med husbygging, men har en liten nøtt ifht påkobling til offentlig avløp. Det er noen hundre meter til nærmeste offentlige ledningsnett, men vi har noen naboer som allerede er koblet på det offentlige nettet, via en privat avløpsledning. Spørsmålet er:

Hvor mange boliger kan maks koble seg på et 110mm avløpsrør? Det er 5 boliger tilkoblet idag og spørsmålet er om det er plass til oss også? Det er meget godt fall fra den private ledningen og inn på det offentlige nettet. Noen rørkyndige som kan hjelpe?
Signatur