129    2    0  

kondensisolasjon rør-i-rør

 160     Oslo     0
Jeg har husets vanninntak som kommer inn gjennom gulvet opp i et hulrom i veggen (uten sluk), først til hovedkran og umiddelbart over til PEX rør-i-rør videre til vannfordelingsskap i annet rom (med sluk). I juli da det var som varmest ble det så mye kondens på dette røret at det fløt over og lagde en liten vannskade i gulvet. Spørsmålet er hvordan forhindre at dette skjer igjen?

Ytterrøret dingler løst rundt PEX-røret 10-15 cm fra hovedkrana og det ligger i "oppoverbakke" ca. en meter. Bør det være tett mellom PEX og ytterrør for å unngå at kondens eller hull i PEX-røret renner ut denne veien? Jeg skal kondensisolere rundt og under hovedkrana, men hvordan kondensisolere PEX rør-i-rør?

Jeg hadde rørlegger her i forbindelse med vannskaden (byttet hovedkran), men han hadde ikke noen klare råd på dette som jeg oppfattet det. Bildet viser gammel hovedkran og overgangen til PEX, det er i prinsippet det samme nå bare med ny kran.

kondensisolasjon rør-i-rør - 20180914_141228.jpg - frodef

   #1
 21     0
Hei!

Hovedårsaken til overflatekondens skyldes at rommet som det kalde røret befinner seg i har høy temperatur, og høy luftfuktighet. Romluft som blir avkjølt lokalt mot det kalde røret, vil få en økt relativ luftfuktighet ved overflaten til det kalde røret, og når denne når 100% av luftens duggpunktstemperatur så vil det utfelles kondens på overflaten av det kalde røret.

Med grunnlag i vedlagt bilde, vil jeg foreslå tre tiltak:

1) Avfukting av kryprom, hovedsakelig i området rundt det kalde røret. Dette kan gjøres ved etablering av muligheter for lufting, også kjent som ventilering av kryprom, eller tiltak med passive/aktive luftavfuktere. Her kan du for eksempel plassere et aggregat som starter når den relative luftfuktigheten i kryprommet når 70%. Dette må måle, undersøke og gjøre egne vurdering, før du velger det tiltaket som egner seg best.

2) Legging av kondensplate, for å samle opp all kondensvann og unngå at dette trenger inn i konstruksjonen. Legg dampsperre lokalt under kondensplaten.

3) Isolering av kaldtvannsrør med cellegummi.

Det forutsettes at du kontrollerer at kondensvann ikke utfelles andre steder, etter at du har gjennomført tiltak i forbindelse med kaldtvannrøret i kryprommet.

  (trådstarter)
   #2
 160     Oslo     0
Takk for grundig svar!

Jeg har etterhvert forstått at det fins deler for tetting mellom vannrør og varerør, og at det bør være tett i dette tilfellet her også. Jeg skal også isolere med cellegummi.