273    12    0  

Konvertering fra radiatorer til gulvvarme, fra fjernvarme

 7     0
Jeg har et rekkehus fra 2009 i Oslo som har fjernvarme. Oppvarmingen består av radiatorerer i alle rom, unntatt badene hvor det er elektrisk gulvvarme. 

Huset er i tre etasjer og vann og ventilasjon kommer opp gjennom to sjakter som går fra første til tredje etasje. Jeg har tilgang på kranene til vann-inn og vann-ut fra fjernvarmen. 

Jeg ønsker å undersøke muligheten for å konvertere fra radioatorer til vannbåren gulvvarme. De trådene jeg har funnet fra forumet tidligere er sju-åtte år gamle. Det kan hende det finnes nye løsninger, så derfor "relanserer" jeg temaet. 

Jeg skjønner det slik at vannet som går til radioatorene er av høyere temperatur enn det som skal til gulvvarme, men det kan også finnes en rekke andre problemstillinger jeg ikke kjenner til. 

Så derfor går jeg til forumet her og håper på gode bidrag. 

HSt
   #1
 23 858     Lillestrøm kommune     0
Dette er rett frem, du blander returvannet med turvannet til ønsket temperatur dette gjøres med en shuntventil/regulator så er det trolig en sirkulasjonspumpe som dytter dette gjennom fordelerstokken og ut I gulvvarme rørene. Dette er uforadret fra gulvvarme system sin barndom.
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Ok, takk for svar.

Jeg har ingen egen pumpe nå som fordeler vannet rundt i systemet. Jeg tror det er nok trykk på vannet fra fjernvarmesystemet til å fordele det rundt. Her er det godt mulig jeg tar feil altså, men jeg har tilgang på kraner umiddelbart der vannet, både kaldtvann, varmtvann og "oppvarmingsvann", kommer inn i huset fra garasjeanlegget under, så det synes å være trykksatt før det ankommer huset.

Kan i så fall dette trykkes også benyttes til å fordele vannet i gulvvarmesystemet? Kan jeg bruke eksisterende røropplegg til radiatorene, og bare skjøte på selve rørene til gulvvarmen?

Hvis vannet inn er av en temperatur som er tilpasset radiatorer, hvordan blir jeg da sikret at det ikke blir for varmt? Er jeg sikret at returvannet er tilstrekkelig kaldt til å "kjøle ned" turvannet så det passer til tregulvet?
HSt
   #3
 23 858     Lillestrøm kommune     0
I min verden blir det en egen sløyfe med egen pumpe for shunt regulator vil mate vann fra returen når temperaturen ikke skal opp. Du må mate all gulvvarme fra ett punkt ellers må du ha flere shuntregulatorer (og slik jeg ser det pumper). Lokalt kan du i fordelerstokkene regulere temperatur i hver sløyfe,shunt reguleringen setter bare temperaturen ned til et nivå egnet for gulvvarme ( den kan også brukes til å regulere varme via utekompensering)
   #4
 8     0
Hei

Har tilsvarende planer i en leilighet med sentral oppvarming (bergvarme), altså erstatte radiatorer med vannbåren gulvvarme. Lite info på nett om dette, men hvordan gikk det med dette prosjektet?
Skal til orientering uansett legge trinnlydsplater med gulvavretting. Hadde vært kult og lagt vannbåren varme. Regner uansett med med å ha eget system for leiligheten, med varmeveksler mot sentralvarmeanlegget.
Trenger tips til leverandør som kan prosjektere og levere dette.

Mvh
Espen
KE
   #5
 2 941     Hordaland     0
Siden du har fjernvarme får du ikke noe økonomisk gode av å ha gulvvarme, altså rimeligere oppvarming. Men du får selvsagt bedre komfort.
Hvis man har varmepumpe derimot vil man kunne redusere turtemperaturen ganske mye ved å gå for vannbåren gulvvarme, da vil varmepumpen bruke mindre strøm siden den ikke trenger å løfte temperaturen så mye.
   #6
 8     0
Hei og takk for svar.
Målsettingen er ikke øknomisk besparelse, men økt komfort og estetikk.
Tror jeg forstår hva du mener med at guvlvarmen ikke trenger høy temperatur og at dette fungere godt med et system for bergvarme, men er redd dette ikke er relevant for meg da dette bergvarmen er en del av sentralvarmeanlegget. Regner derfor med at dette forsyner et høytemperatursystem siden øvrige leiligheter (såvidt jeg vet) varmes opp med radiatorer. Jeg må derfor (tror jeg?) ha en varmeveksler mellom sentralvarmeanlegget og mitt system kun for min leilighet. Uansett fortsatt nysgjerrig på om noen har erfaring om noe sånt.
   #7
 19 003     Akershus     0
Du vil trenge en shuntgruppe f.eks. noe som denne: https://www.vvskupp.no/roth/8370517/roth-gulvvarmeshunt-med-3-veis-ventil-m-termostatisk-ventil-og-alpha2-pumpe?gclid=CjwKCAjwxt_tBRAXEiwAENY8haylIpVO7YILkrqt9X82D8QDwKDMIUyN9wMUe4-vaHq8SKBQ2bB22xoCIRIQAvD_BwE

Her kommer vann inn/ut i underkant og vann til/fra gulvsløyfefordeleren på høyre side.legg merke til at denne har en treveis ventil!

Dette funksjonerer slik: pumpa roterer vannet i gulvslyfene. Dersom vanntemperaturen blir for lav, slipper 3-veistermostaten på passende med varmtvann. Overskuddet går tilbake i høyre stuss på undersiden.

Det finnes diverse skap å putte slik i, men i et eksisterende hus har du en stor jobb med å bygge om til gulvvarme.
Signatur

   #8
 8     0
Se her ja. Dette begynner å lukte fugl. Er uansett uaktuelt å drive med dette på egenhånd, så må finne en rørlegger som kan prosjektere og levere dette. Må bare vite om dette er en gangbar vei, og det ser det jo ut til at det er. I og med at radiatorene i leiligheten er forsynt med totalt 3 stigere og jeg vil gjerne unngå 3 shuntgrupper, går det da an å hente ut varmtvann fra kun en av disse? Disse kommer kanskje fra samme røret i kjelleren så det er kanskje ikke så farlig?

Mht kostnader knyttet til dette har jeg på grunn av lydforhold intensjon om uansett å legge 20mm trinnlydsplater med 30mm avretting over, så tillegget er jo sånn sett bare varmerørene og det mikkmakket som må til for å få dette til å fungere.
   #9
 19 003     Akershus     0
Uten å kjenne ditt hus kan en fantasere:

Varmt vann (80°) kommer i dag inn i kjelleren. Dette fordeles til 3 stigerør. Ditto retur.

I kjelleren monteres én shuntgruppe med innløp 80° 2 fordelingsstokker med 3 utganger som mater 3 stigerør. I hver etasje fjernes radiator, det innsettes termostatstyrt ventil og vannet tilføres gulvsløyfe.

En ser at med dette opplegget gjenbrukes stigerør, men en får synlige ventiler i hver etasje. Dersom alle 3 stigerørene tilkobles shunt, vil alle gjenværende radiatorer få dårligere effekt ved at turtemperaturen går ned til ca 40 grader.

Jeg stusser over at det ikke er en lokal varmeveksler og lokal sirkulasjonspumpe på dagens system. En lekkasje i din bolig vil registreres som lekkasje i hele fjernvarmesystemet.

Legg merke til at jeg foreslår en shunt med 3-veis ventil. Det finnes andre uten 3-veis ventil hvor funksjonsprinsippet er mer diffust og enkelte trenger to sirkulasjonspumper. Dersom primærpumpa blir «glemt kan det være vanskelig å oppnå tilfredsstillende sirkulasjon.
Signatur
   #10
 8     0
Hmm, mulig jeg har forklart meg utydelig; dette gjelder ombygging til vannbåren varme i én leilighet i et sameie, hvor varme til alle lelighetene forsynes av et sentralvarmeanlegg og radiatorer. Sentralvarmeanlegget henter i dag varme fra grunnen, men dette anlegget er ikke noe jeg råder over og har heller ingen intensjon om å bygge om. I og med alle leilighetene i dg varmes opp av radiatorer regner jeg med at anlegget leverer vann med høy temperatur, og dette er bare noe jeg må forholde meg til. I mitt tilfelle ønsker jeg fjerne radiatorer kun i min leilighet og regner med at det da må etableres et eget system i leiligheten med shuntgruppe og varmeveksler for å kunne levere lavtemperatur vann i kun i mitt gulv.....eller?