110    0    1  

Legge pex rør i grus med bunnledning.

 36     1
Hei, korleis er det å legge pex rør i grusen til tappested, sammen med bunnleddning oppstikk må det være isolert eller er det frostfritt innforbi  ringmur?