138    1    0  

OSO UX blandeventil – lekker og er misfarget

 159     Oslo     0
Slik ser blandeventilen på varmtvannsberederen min ut:

OSO UX blandeventil – lekker og er misfarget - MpmyMn%7SCKgNILd6nTIMg_thumb_7f6d.jpg - jaknudsen

Delen hvor kaldtvann kommer inn er misfarget, og det drypper fra justeringshjulet. Det ser også ut til å komme en del grums fra vannet som lekker. I tillegg er kaldtvannsrøret varmt helt bort til fordelerskapet (ca 2m).

Noen som vet hva dette kan skyldes? Holder det å bytte blandeventil?

   #1
 1 310     0
Hei,
Kv rør av kobber blir alltid mørke med tiden. Hør med berederleverandøren. Er den ikke så gammel, er det mulig de sender deg en ny ventil gratis.