118    3    0  

Overgang vannkran ute

 3     0
Hei!

Skal montere en vannkran for hageslange.
Koblingen på røret er ukjent for meg, hvilken kobling er dette? Finnes det en overgang fre denne til vannkran?  Eller må koboing kappes a  og rør gjenges opp? 😆
Overgang vannkran ute - 20210420_063433.jpg - Gs0977