(trådstarter)
   #11
 20     0
Ja, jeg er også mistenksom overfor resten av arbeidet med badet dersom badet helt mangler fall ved innflytting, spesielt når de gjør det lettest/billigst mulig ved utbedringen..

  (trådstarter)
   #12
 20     0
Hei

Etter ca. et halvår nå har jeg enda ikke fått avklart hvordan fallet egentlig er med tanke på kravene i TEK-10

Siste gang jeg snakket med den ansvarlige var i juni. Da hadde han hatt en murer der og var selvsikker i at fallet nå var utbedret. Jeg uttrykte bekymring om at det var en del vann igjen post-dusj, men at dette var "normalt"

Har nå problemer med misfarging av flere av fugene i dusjsonen, noe som jeg logisk tenker er relatert til at det er mye vann igjen etter dusj i dusjsonen da jeg regelmessig vasker og påser at det ikke blir igjen såperester

Leverandør påstår derimot at det er brukt epoksyfug, noe som jeg har lest skulle tilsi en vanntett fug som ikke lett blir misfarget

Kanskje glemte de å impregnere da de pigget opp og la nye fliser og fuger

Får ikke det hele til å stemme

Har tenkt å ta det opp igjen på ettårsbefaring hvis de fremdeles er umulige å ha med å gjøre, men er ikke veldig håpefull

Sad
   #13
 19 556     Akershus     0
Ad elastiske fuger.
Dette er vel et komplett bad heist på plass i byggeperioden? Da er det to forhold sm kanskje kan gjelde:

- fall bestemmes dels av badekabinprodusenten og dels av entreprenøren som plasserer det ferdige badet. Dersom ikke kabinen rettes opp som forutsatt kan fall bli for lite eller overdrevet. En bør sjekke om veggene står loddrett, dvs kabinen er understøttet korrekt.

- siden kabinen trolig er bremstilt som en lukket betongkasse, er det ikke sikkert at det vanlige kravet om elasyiske fuger i hjørnene er like påkrevet. Kassa er «hel ved lik som et plant gulv, en bruker vanligvis ikke elastiske fuger i gulvet?


Signatur
  (trådstarter)
   #15
 20     0
Usikker på om flere har hatt akkurat samme problemer, men mener utbygger sa noe om at rundt 10% av leilighetene hadde hatt tilsvarende feil i prefabrikert kabin.

Det jeg lurer på er om de ikke brukte epoksyfuger i den "nye" dusjsonen da de la flisene på nytt, og at det derfor blir misfarging. Eller at den er lagt dårlig eller ikke ble herdet nok; eller ikke impregnert. Den er ujevnt lagt, dvs. det skiller i høyde over hele dusjsonen.

Noen idé om hva det kan være og om det er noe jeg kan kreve utredet/utbedret? Det vil jo sannsynligvis bare bli verre når det er sånn etter 6 måneder?

Problemer med fall i dusj i ny leilighet - fug.JPG - joyful
   #16
 3 382     OSLO     0
dette er noe jeg har tenkt på flere ganger, så fort som boligblokker spretter opp i dag, hvor god kontroll har dem egentlig på prosjektet?
blir alt sjekket, eller tar dem bare stikkprøver? hvorfor ble ikke problemene med badene oppdaget tidligere i prosjektet, hvis KS systemet hadde fungert?


for TS sin del, så må du jo bare stå på ditt, og si at her har jeg kjøpt en vare/tjeneste, og den varen er ikke i henhold til gjeldende normer/krav. ikke gi deg før du er fornøyd, byggherre må ikke tro at han kan slippe enkelt/billig unna med masse quick-fikses
på kværner/Lodalen i oslo, ble det på det store blokk prosjektet der (De har vel holdt på i 10år, snart ferdig)
oppdaget feil på bade kabinene som hadde blitt levert, ergo må dem pusse opp 2 eller 300 bad på nytt...
  (trådstarter)
   #17
 20     0
Ja, jeg stilte også spørsmål om hvordan det kunne gå gjennom QA! Spesielt når det gjaldt flere. Det er helt merkelig at noe så fundamentalt som fall ble tatt så lett på.

Når det i tillegg blir følgefeil av "quick fixen" til leverandør så irriterer det meg nesten mer enn om jeg ikke hadde gjort noe med det fra starten av.

Hva slags feil var det på badekabinene i Kværnerbyen @alt_er_mulig?

   #18
 3 382     OSLO     0
var "bare" 266 bad som måtte tas på nytt.... lurer på om det ble en quick fix der eller om dem faktisk rev ned alt?
dem skrev at det tok 3 uker pr bad

https://www.nettavisen.no/na24/tabbene-star-i-ko-for-obos-leilighetene-i-kvaernerbyen/3423374051.html


som du leser i den artiklen der,  KS systemet der må jo ha vært helt fravikende?? vaskemaskin kan ikke åpnes pga wc, vinduer må byttes

tragisk....
  (trådstarter)
   #19
 20     0
"De prefabrikkerte badene er levert av italienske Bathsystems."

Det er vel som det meste innen nye leiligheter i Oslo, pris trumfer bestandig kvalitet.

Leide i en ny leilighet for et par år siden i et prosjekt som bare hadde vært på 8 leiligheter hvor jeg opplevde kvaliteten på snekkerarbeid og bad som veldig bra. Tror det er i megaprosjektene at det lempes på kvalitet.
   #20
 19 556     Akershus     0
Men er det selve badekabinene eller monteringen som er feil? En må passe seg for å rette bager for smed.
Signatur