49    0    0  

Problemer med luft i rørene

 1     0
I nybygg er det montert trykkreduksjonsventil grunnet høyt trykk inn i huset. Denne er stilt på 4,5 BAR. I tillegg er det montert varmtvannsbereder med ekspansjonskar. 

Vi har to problemer med denne installasjonen. Den ene er at det er mye luft i "systemet", spesielt  for varmtvann "hoster og harker" det ved tapping. Det andre er at alle kranene i huset "slår" ved nedstenging. 

Rørleggeren som har gjort installasjonen har ikke noe svar på hvorfor det er slik og henviser til at produsenten av blandebatteriene (Oras) må se på saken.

Noen som har gode tips?