1 003    0    0  

Rørprosjektering, tips?

 184     Norge     0
Hei :)

Vi har i dag en vertikaldelt tomannsbolig. Til nå har vi brukt hele boligen selv, men har funnet ut at vi vil dele denne inn slik at vi kan leie ut. På vedlagte bilder kan man se inndelingen, proffe skisser laget av meg i google sketchup ;D Vi har tenkt å bo i den delen som er merket Enhet 2.

Problemstilling:
I dag har vi ett bad i sokkelen som tilhører Enhet nr. 1 og et bad i 1 etg tilhørende enhet 2. Vi ønsker å skille sokkelen og lage 2 hybelleiligheter, og skal i den anledningen bygge 2 nye bad i huset. Det ene badet er tiltenkt i sokelen og det andre i 2 etg i Enhet 1. Etter inndelingen blir boenhetene slik:

Enhet 1: Bestående av 1 og 2 etg

Enhet 2: Bestående av 1 og 2 etg + sokkel

I dag en varmtbreder som er tilsluttet begge enhetene. Dette ønsker vi å gjøre om på slik at det blir en breder på hver enhet da disse har separate strømmålere. Jeg er ikke rørlegger, men har for tiden meeeget god tid slik at jeg hadde tenkt å hive meg på rørleggingen selv. Har montert en god del hydraulikk, å etter å ha lest gjennom om de forskjellige RIR-systemene mener jeg at dette (med litt hjelp ;D ) burde være en overkommelig oppgave.

Planen er som følger:

1. Nytt teknisk rom i sokkel med 2 bredere.
2. Fordelerskap med en felles fordeler for kaldtvann og 2 fordelere med varmt vann slik at brederne leverer varmtvann til hver sin enhet.
3. Legge RIR til bad i 2 etg tilhørende Enhet 1 med fordelerskap her. Hadde tenkt å legge rør fra dette til fordelerskapet til kjøkkenet til Enhet 1 i 1 etg.
4. Legge RIR fra fordelerskap i teknisk rom i sokkel til hver av badene og kjøkkene i sokkel.

Har funnet ut at jeg trenger følgende punkt:
1. 1 punkt varmt og 1 punkt kaldt fra fordelerskap i teknisk rom til Fordelerskap i Bad til Enhet 1: Fordelerskap i bad 1 etg med 5 punkt kaldt vann og 3 punkt varmtvann (Bad: Servant, Dusj, Vaskemaskin og toalett+ 1 punkt varmt og 1 punkt kaldt ned til kjøkkenet.

2. 6 punkt varmt og 10 punkt kaldt fra fordelerskap i teknisk rom til de forskjellige rommene i sokkel (2 stk bad og 2 stk kjøkken). I tillegg må jeg ha 1 punkt varmt og 1 ounkt kaldt til eksisterende rørsystem som ikke er RIR til Enhet 2 i 1 etg som skal forsyne kjøkkenet og badet her.

Trenger da i skap teknisk rom:
Enhet 1: Fordeler med 1 punkt varmt vann
Enhet 1 og 2: Fordeler med 12 punkt kaldt vann
Enhet 2: Fordeler med 7 punkt varmt vann.

Oppsummering:
Har forstått det slik at jeg kan montere sammen flere fordelere slik at jeg får punkter nok. Derfor anser jeg dette for å være en god plan ;D

Til slutt:
Noen innvendinger? Bør jeg heller bruke noen typer T-koblinger istedenfor punkt fra fordelere i sokkelen hvor det er en god del punkter? Regner ikke med noen gidder å sette seg inn i dette, skrev innlegget mest for min egen del slik at jeg kunne få ting skrevet ned på "papiret" sånn at de små grå kunne få bryne seg litt. Tenker å bruke 16mm rør på dette overalt.
Rørprosjektering, tips? - Sokkel.jpg - Rotta
Rørprosjektering, tips? - 1 etg.jpg - Rotta
Rørprosjektering, tips? - 2 etg.jpg - Rotta