#13
 9,677     Kysten     0
I berederen din utvider vannet seg med nesten 3%. Det er en sikkerhetsventil på tanken som skal slå ut på 9 bar. Om denne ikke virker går da varmtvannet tilbake i kaldtvannet. Sjekk sikkerhetsventil og sett inn ekspansjonstank.

Vanntrykket i kranene: har du sjekket silene på tappepunktene?
   #14
 24,534     Akershus     0
Ekspansjonstank er en tank på ca 10l som skal stå mellom eventuell tilbakeslagsventil og kaldvannsinntaket på vvb. Hensikten er å ta opp vannutvidelsen når kaldt vann varmes opp i vvb. Slik tank er anbefalt dersom det er en tilbakeslagsventil mellom vvb og gatenettet. Det har du trolig i forbindelse med vannmåleren din.

Dersom du ikke har et slik kar, så vil det enten måtte dryppe fra en kran, i et toalett eller det må dryppe fra sikkerhetsventilen på vvb.

Dersom luftproblemet kommer av luft i vannet inn, å kan kanskje en luftepotte og litt kreativ rørføring løse problemet? En luftepotte er en liten ventil med en flottør. Den fungerer slik at den slipper ut luft dersom det finnes under luftepotta.
Signatur
  (trådstarter)
   #15
 11     0
Takk for gode svar. En lekkasje tror jeg neppe jeg har de vannmåleren står bom stille dersom det ikke tappes.
   #16
 24,534     Akershus     0

Takk for gode svar. En lekkasje tror jeg neppe jeg har de vannmåleren står bom stille dersom det ikke tappes.


Nå beveger vi oss bort fra ditt tema, men du har helt sikkert en "lekkasje", gitt forutsetningene over. En 200 l tank som varmes opp fra  grader til 70 grader gir et vannoverskudd på ca 6 l og det må UT. Dette vil du ikke måle med måleren, for vannet måles idet det kommer inn til vvb, ikke etter at det er uvidet.
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 11     0
Vet ikke helt om jeg forstod det siste her - det MÅ altså være en lekkasje et sted?

   #18
 24,534     Akershus     0

Vet ikke helt om jeg forstod det siste her - det MÅ altså være en lekkasje et sted?


"Ja", ellers eksploderer vvb din! Det er tre muligheter for at den ikke skal ekspodere:

1) Overskuddsvannet etter utvidelse trykkes tilbake til gatenettet. Det skjer ikke hos deg fordi du har (skal ha) en tilbakeslagsventil i forbindelse med vannmåleren. Det kan i tillegg være en på innløpet til vvb.
2) Det lekker ut gjennom en vv-kran, eller kv-kran/toalettet om du ikke har tilbakeslagsventil på vvb
3) Sikkerhetsventilen din skvetter etter at du har dusjet eller tatt en diger oppvask.

Hver gang du fyller kaldt vann inn på vvb, så vil dette vannet utvide seg under oppvarming og det må ut et eller annet sted.

Du kan unngå slik lekkasje/skvetting ved å sette et ekspansjonskar på innløpet til vvb. OSO har en egen vvb med innebygget kar.
Signatur
   #19
 9,677     Kysten     0
Går ut fra at TS har pex rør. Disse vil utvide seg og ta opp ekspansjon. I dette tilfelle kan da vv bli presset tilbake i kaldtvannet.

Men for vanntrykket i kranene, sjekk om det ligger mye grus og småsand i dem. Det kan da ligge større steiner et sted å stenge. Jeg har vært med på at vi har skylt gjennom rør motsatt vei og har fått ut endel som har lagt og blokkert.
   #20
 24,534     Akershus     0

Går ut fra at TS har pex rør. Disse vil utvide seg og ta opp ekspansjon. I dette tilfelle kan da vv bli presset tilbake i kaldtvannet.La oss anta: tilbakeslagsventil, ingen ekspansjonskar, ingen lekkasje, ingen skvetting fra sikkerhetsventil, kort sagt tett. Videre 30m med PEX-rør innerdiamter 16mm som skal utvide seg og ta opp 6 liter vann. Røret øker da fra 16mm til 22mm innerdiameter. Er det vanlig at PEX utvider seg så mye uten at trykket øker over 9 bar?

Dette utsagnet:  "I dette tilfelle kan da vv bli presset tilbake i kaldtvannet." er jeg usikker på det menes med. TS har nesten helt sikkert en tilbakeslagsventil, så da er det summen av kaldt og varmt røranlegg i huset du mener? Vil kanskje overstige de 30m som er nevnt over? 
Signatur