#21
 9,677     Kysten     0
Forutsetter at trykket blir utlignet på alle rør i huset ja. Kaldt og varmt. Mulig def tilbakeslagsventil OG sikkerhetsventil?

Er vvb gammel?

   #22
 24,539     Akershus     0
Tror ikke det. Har PEX til vvb her. Stenger jeg hovedkrana og slipper av ca 6 bar trykk, så klarer jeg ikke å måle diameterforskjell på røret.
Signatur
   #23
 715     Bergen     0
Det kan vel være at reduksjonsventilen er moden for en rens eller utskifting.
Det er filtre i disse som kan tettes med tiden.

Antar at du har en stoppekran før reduksjonsventilen. Du kan eventuelt stenge denne, demontere reduksjonsventilen, koble på en slange (ledes ut eller til sluk) og så sjekke om det nå blir noe "guff" på vannet.
   #24
 9,677     Kysten     0
Da kan det bli skikkelig guff ;D

Pass fingrene ;D

Men det er jo selvsagt en mulighet er årsak til dårlig trykk.
   #25
 5,569     0
Dette var en interessant tråd. Jeg kunne ha skrevet første innlegg selv - nøyaktig samme situasjon hos oss. Dårlig trykk, og en liten dose varmtvann i kaldtvannet. Jeg har innbilt meg at det var kontakt mellom varmt/kaldt rør et eller annet sted, og at varme smitter over til det kalde vannet når det får stå i ro en stund. Men vann isolerer jo ikke spesielt godt, og logikken faller fra hverandre. Torangos forklaring om ekspansjon fra vvb høres mer logisk ut.

Jeg har forøvrig kun 3-3,5 bar inn til huset, synker til 2,5 bar når en kran åpnes.
   #26
 24,539     Akershus     1
Hvis Torangos teori er rett, så burde den skvetten bare komme når det er leeeenge siden en tappet vv og avgreningen til din kv- kran grener av nær vvb.

Er ikke overbevist. Vannet i vvb utvider seg relativt langsomt, det kaldeste vannet skyves ut først, og det er varmetap i rørene utenfor vvb.
Signatur
   #27
 7,685     Bærum     0
Tillater du deg å betvile min velfunderte teori? Shocked Hvis varmtvannet i kaldtvannsrøret har høyere temperatur enn romtemperatur må det enten komme fra berederen eller så må kaldtvannsrøret ligge i nærheten av noe som varmer det opp. Enig i at det ikke er mye ekspansjon i et system som er fylt med vann. Kan det tenkes at det er en luftboble i brederen eller et grenrør som ikke er åpnet? Det skal vel heller ikke ikke så mye varmt vann i røret før han får en kort periode med varmt vann. Hva er din teori?

   #28
 24,539     Akershus     0
Nevnt lenger oppe: trykkstyrt eller termostatstyrt batteri med funksjonsfeil?

En burde komme nærmere et svar ved nøyaktige observasjoner.
Signatur
   #29
 7,685     Bærum     0
Han skriver "tapper i kranen", men det kan jo være upresist. Enig i at det er lettest å finne ut ved å se på installasjonen.
   #30
 715     Bergen     0
Hvor stor VVB har du?
Jo større VVB jo større sjanse for at du bør ha en ekspansjonstank på anlegget.
Reduksjonsventilen fungerer også som en tilbakeslagsventil (enveisventil).
Det er tidligere nevnt at varmt vann kan komme seg inn på kaldtvannsledningen dersom det er liten avstand mellom avgreiningen fra kaldtvann og inn på vvb.
Problemet vil være størst en stund etter at mye varmtvann er brukt.
Når man får masse kaldt vann inn på tanken, får man også masse kaldt vann som utvider seg etterhvert som det blir varmt. Dette vil da kunne bli presset ut til avgreiningen og dermed havne inn på kaldtvannsledningen.
Har dette med varmt vann under kaldtvannstappingen blitt verre etter at trykket ble skrudd opp til 8 bar? Det vil jeg tro at det kan bli. 8 Bar er egentlig godt i overkant. 6 Bar er som regel passelig og vel så det.

Så problemet med vannmengden. Jeg har en teori om at reduksjonsventilen kan være ganske tett i filtrene. Men en annen ting jeg ville undersøkt er den "dingsen" rett under vannmåleren. Jeg er ikke helt sikker, men det kan se ut til å være et filter/sil.
Du kan prøve å stenge vannet for så å skru ut denne og rense innsatsen.