#31
 9,677     Kysten     0
Det høres ut som et godt råd. Jeg har et trykk på 5,5 bar, det er mer enn nok. Skal TS skru ut den silen må vel stoppekranen ute stenges?

   #32
 24,539     Akershus     0
Dingsen under vannmåleren er enten filter (ikke bygget for demonstrering og rensing?)
eller den er en tilbakeslagsventil. (Pussig utforming. Som oftest en "kuleventil" uten uttak for hendel)

Er det mulig å tappe via ventil med blått håndtaket for test?

Ellers er ekspansjonskar for vvb ikke vanlig jfr trådene her om sikkerhetsventiler som skvetter.
Signatur
   #33
 24,539     Akershus     0

Det høres ut som et godt råd. Jeg har et trykk på 5,5 bar, det er mer enn nok. Skal TS skru ut den silen må vel stoppekranen ute stenges?


Pussig, hvor er innvendig hovedkran her?
Signatur
   #34
 9,677     Kysten     0
Når jeg bygget var det krav om ekspansjonstank. Mener å huske det var av denne årsaken med tilbakeslag av vvann.
   #36
 24,539     Akershus     0
Bør jo være først i kjeden. Den over er ikke hovedkran etter en slik definisjon. En ser jo problemet her: reduksjonsventil, sil/tilbakeslagsventil og vannmåleren er vanskelig å utføre service på. Det er også vanlig med standard innkobling av vannmåleren for hurtigbytte.
Signatur

   #38
 24,539     Akershus     0

Når jeg bygget var det krav om ekspansjonstank. Mener å huske det var av denne årsaken med tilbakeslag av vvann.


Har du noe referanse til det kravet? Lokalt i din kommune?

Her http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/vann-%20og%20avl%C3%B8psetaten%20%28VAV%29/Internett%20%28VAV%29/Dokumenter/UnderOslo/Tilbakestr%C3%B8mning/Norsk%20vann%20utdrag.pdf

nevnes problemet, men ikke ett ord om krav. Videre referers OSO at en ikke bør basere seg på skvettende sikkerhetsventiler, men da er ikke OSO enig med seg selv, på min tank 1980 fra OSO står at ventilen må forventes å skvette om det er montert tilbakeslagsventil!
Signatur
   #39
 9,677     Kysten     0
Nei ingen referanse, rørleggeren min som fortalte det til meg. Han var ikke klar over det tror jeg før noen dager før montering.
   #40
 24,539     Akershus     0
Er det ikke pussig at trykket synker så mye selv om det bare kommer lite vann ut?
Rusk i trykkreduksjonventilen?
Signatur