TSt
   #11
 7 663     0
Var det jeg ville ha gjort men så ingen nye rør. De kuttet hovedledning og koblet denne om på inn og ut. Noen strekk ble byttet helt.

   #12
 2 373     0
Både teksten og symbolet på skissen (den svarte dingsen som er stedfestet med målene ca. 13m fra to hushjørner) indikerer stoppekran ganske umiddelbart nært hovedvannledningen.
  (trådstarter)
   #13
 16     0
Midt i veien med andre ord da. Får se til våren om jeg finner noe utenfor. Men om jeg gjør, så er det slett ikke sikkert at kranen kan brukes til noe, den har garanterer satt seg ganske bra.
   #14
 27     0
Anboringklamme (eller klave) er anordningen som brukes for å koble på stikkledning til hovedledningen. https://ulefos.com/product/ulefos-anboringsklammer-for-duktile-ror/

Rett i etterkant av klammen så har de koblet til en stoppekran, dette er vanlig å gjøre for å stenge slik at hovedledningen kan trykkprøves og klores uten at det går utover stikkledningen. Denne stoppekranen graves ofte ned uten at det anrettes spindelforlenger slik at den er tilgjengelig på toppen. Så du har nok en stoppekran i veien som er gravd ned.
Signatur
   #15
 20 056     Akershus     0
Dersom en anborer på eksisterende vannrør under trykk, må en vel ha en serviceventil for å kunne frigjøre boreutstyret og stenge frem til at stikkledning er montert.

Siden denne anboringsventilen er nedgravd i gata under asfalt, gatesten og fortauskanter, er den i praksis ikke-eksisterende når gata er ferdigstilt.
Signatur