141    13    1  

VA-Plan og Kummer

 666     Bergen     0
Ser på VA-plan og en del jeg ikke skjønner. Er rørene koblet sammen under bakken uten at det er noen form for kum? Jeg trodde alle skjøter ble skjøtet i kummer, men det stemmer altså ikke? Er det en boks eller ligger skjøten direkte i jord? De grønne ledningene er kloakk og blå er vann. De to ringene er kummer, men hva skal de med kummer her, midt på ledningen?
VA-Plan og Kummer - 2020-05-04_01-52.png - famadorian

   #1
 136     0
Som regel heter det at det skal være kummer i alle retningsendringer for hovedledninger på over- og spillvann. Ved dimensjonsendring og stikkledninger som i dette tilfellet på vannledningen er det ikke behov for kum, her er det sannsynlig kun benyttet en anboringssperre.

Hvis entreprenør har fulgt VA-norm så har de benyttet singel som fundament og omfylling rundt rørene.
  (trådstarter)
   #2
 666     Bergen     0
ok, takk, men hva betyr det at ledningen er satt stiplet sammen av + og - som her? Den røde prikken er en "kran", men dette er en kran utenfor målepunkt? Ser også en rund svart sirkel der med en strek igjennom? Dette er en spesiell kum?
VA-Plan og Kummer - 2020-05-04_13-07.png - famadorian

  (trådstarter)
   #3
 666     Bergen     0
Lurer også på om disse kummene har et registe med kotehøydene til selve kumlokket. Er det mulig å få tak i? Bergen Kommune.
  (trådstarter)
   #4
 666     Bergen     0
Ok, ser at alle husene har en slik "kran", så det er vel sikkert hovedkranen, men dette er utenfor huset? Hvordan ser denne ut?
HSt
   #5
 26 513     Lillestrøm kommune     0
kan stiplet bety usikker trase ? Er det septiktank ? Jeg kan ikke symbolene for slikt.
   #6
 20 056     Akershus     0
Utvendig stoppekran er vanligvis et ca 50mm svart rør som stikker opp ved gjerdet, inni hekken e.l. I oppkjørsel kan krana være avsluttet under bakken med en liten luke ca 10*10cm i plan med bakken.
Manøvreres vanligvis med en ca 1/2 tom tapp eller hylse.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 666     Bergen     0
ok, så dette er stoppekranen? Den står merkelig nok et helt annet sted på tomten og ca. 10 meter ifra der hvor den er markert på kartet. VA-Plan og Kummer - 47c6c1734f404ebe90af55d742df3328.jpg - famadorian

  (trådstarter)
   #8
 666     Bergen     0
Denne støpejernsboksen er lokalisert her. Altså ikke merket på VA-plan. Jeg kan ikke helt være enig i kummens plassering på kartet og faktisk plassering. Virker å være litt off. Er det meningen disse kartene er presise?VA-Plan og Kummer - 2020-05-04_15-28.png - famadorian merket på VA-plan
   #9
 2 655     Asker     1
Eldre bygg har dårlige kart for privat VA. Det er jo det det er. Det er ditt og ikke kommunen sitt. Nyere har bedre, da man må måle det inn med GPS. Uansett, privat ansvar.
Signatur