251    11    1  

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar

PL
 4     0
Hei!

Jeg har et eldre vannbåren-varmeanlegg (ca 20 år gammelt), installert av rørlegger, som brukes til gulvarme.

Det var en rørlegger som kikket på anlegget. Han justerte 'ladetrykket' til trykkekspansjonskaret til ca 0,7 bar. Systemtrykket ble deretter justert til ca 16 mWs (1,6 Bar). 

Trykket i systemet synker sakte men sikkert, og er nå redusert til ca 12 mWS (1,2 bar).
Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-2.jpg - PL

Det er ikke synlig tegn på vannlekkasje i det lukkede systemet, derfor mistenker jeg at trykkekspansjonskaret (rød kolbe) som er defekt eller at det lekker litt luft fra påfyllingsventilen/bilventil i bunn av ekspansjonskaret.
Jeg vurderer å bytte innmaten i luftventilen/bilventil på trykkekspansjonskaret, for å forsikre meg om at det ikke er den som lekker luft.

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-1.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-18.jpg - PL

-Kan jeg bare bytte ventilen evt. hvordan bør jeg gå frem? All luften i trykkekspansjonskaret vil vel gå ut når jeg bytter ventilen. Vil systemtrykket falle når jeg tar ut luften? 
Jeg er redd for at det blir det undertrykk i systemet og at det kommer luft i systemet.

-Må jeg jeg justere 'ladetrykket' til trykkekspansjonskaret etter at jeg har byttet luftventilen på trykkekspansjonskaret, og hvordan gjør jeg dette?

Fint om en fagmann/rørlegger eller noen med god kunnskap om tilsvarende varmeanlegg kan svare Smile

Hilsen
en amatør

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-14.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-6.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-7.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-17.jpg - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-9.jpg - PL
Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar - thumbnail_Image-14.jpg - PL

   #1
 19 629     Akershus     0
Kan se ut til at det mangler en servicekran her.
Det går et rør via en sikkerhetsventil under Høiax’n. Røret fortsetter til ekspansjonskaret. Mellom sikkerhetsventil og kar bør det være mulig å stenge.
En slik stengemulighet kan være innebygget i koblingene på toppen av ekspansjonskaret, vanskelig å si for en amatør. En servicefunksjon her vil fungere slik at om du skrur ned karet, så tetter koblingen den åpne rørenden slik at ikke noe vann kommer ut av anlegget. Vær obs på at det kommer noe fra karet om du snur det på hodet.

Test av kar:
trykk kort på bilventilen. Kommer det vann er karet defekt. Denne testen kan gjøres uten å ta ned karet.
Grundigere test:
Ta ned karet og tøm det. Test trukket på bilventilen. Trykket her skal være laveste systemtrykk minus ca 0,2 bar. Laveste systemtrykk er trykket i driftstilstand, men kaldt.

Fyll opp karet (gjerne med vannet du tappet av), og skru det opp igjen.

Hvorfor trykket faller: si det. Mulige årsaker:

- bobleutskiller som slipper ut litt luft fra systemet. Da vil det gjerne stabilisere seg etter en tid.
- lekkasje
- defekt ekspansjonskar. Dersom blæra er defekt, vil karet fylles med vann. Nåt temperaturen i systemet stiger lit, vil det dryppe fra en sikkerhetsventil og trykket faller når temperaturen faller. Ved små temperaturforandringer vil det være små drypp. Lett å overse.

Obs, jeg er amatør!

Signatur
PL
  (trådstarter)
   #2
 4     0
Takk for innspill!

Det kommer ikke vann fra bilventil og det lekker ikke vann fra sikkerhetsventilen.

Det er ingen stenge-ventil/serviceventil mellom sikkerhetsventil og trykkekspansjonskaret. Det er heller ingen stengemulighet i koblingen på toppen av trykkekspansjonskaret. Jeg har markert alle ventilene i systemet i bildet under.

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar -  - PL

Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar -  - PL


Vannbåren anlegg : trykkfall - ekspansjonskar -  - PL
   #3
 19 629     Akershus     0
Kan være enig i at det trolig ikke er en serviceventil på toppen av ditt ekspansjonsventil.

Du finner en her på side 10: https://docplayer.me/13541774-Flexcon-trykkekspansjonskar-flamco-flexcon-2-80-flexcon-trykkekspansjonskar-flexcon-110-1000-flexcon-m-flamco-flexcon-v-b.html

Ikke så lett å se forskjell på ventil og en ren kobling.
Signatur
PL
  (trådstarter)
   #4
 4     0
Det er dessverre ingen hurtigkobling på trykkekspansjonskaret.
HSt
   #5
 25 803     Lillestrøm kommune     0
Det skulle vært dobbelt sett med ventiler på påfylling. Er det ingen lufteskrue eller mikiroboble utskiller i anlegget ? Disse pleier å lekke noen dråper av og til så jeg ville ikke være redd for å etterfylle litt vann hvis det er i anlegget.
PL
  (trådstarter)
   #6
 4     0
Jeg kan ikke se at det er noen lufteskrue eller mikroboble utskiller i anlegget, hvis du ikke kan se dette i bildene ovenfor.
   #7
 19 629     Akershus     0
Ser ingen bobleutskiller. En kunne kanskje ønsket seg en temperaturmåler for kontroll av termostat i el-kassett. Videre er det vanlig med to stengeventiler på fyllerøret. Dette som sikring for at det ikke skal lekke inn og dermed øke driftstrykket utilsiktet.

Det vi ser av systemet synes å indikere at dette er litt vrient å drive service på. Som nevnt, for kontroll av ekspansjonskar skal vanntrykket avlastes. Her er ingen separat stengekran, vanntrykket opp til høyeste ounkt i systemet står mot ekspansjonskaret. Selve trykket kan avlastes ved å åpne kran på en av stokkene, men da med mulighet for at luft trenger inn i systemet. For å lufte systemet bør det være en mikrobobleutskiller og ev en manuell radiatorventil høyt i anlegget.

For meg ser det klønete ut å bytte ekspansjonskar her, alt vann som går opp i taket må tappes av og erstattes, uten luft.

Edit. Ser at en ikke behøver å tappe fullt så mye som jeg først fryktet. Ved å stenge til venstre for sirkulasjonspumpe, vil en ved å fjerne karet miste vann i sirk- pumpa og de øverste rørene rundt denne. En får imidlertid inn en god slump luft som senere vil flytte seg til en eller flere av de overliggende sløyfene.  Trolig mest i den sløyfa som går ut av stokken nærmest himlingen. 
Siste redigering: 11. oktober 2019 13:00:15 av KjellG
Signatur

   #8
 1 266     0
Hei,
Det er luftemuligheter på samlestokkene. Øk trykket. Vent en dag, og så lufte igjen. Hvis trykket fortsatt faller, så sjekker du karet.
   #9
 19 629     Akershus     0
Enig i det Tomas, men lufta vil vel samle seg i sløyfene over himlinga, typisk «ingen varme i badet i 2. etasje . Dersom det er luft i en slik sløyfe, så får vel en ikke dette ut i kjelleren med en puslete sirkulasjonspumpe? Uten andre luftemuligheter, må en koble seg på stokkene og spyle gjennom. Med nytt vann, risikerer en utskilling av luft og ny luftlomme høyt i anlegget.

Dersom en velger å gjøre noe med anlegget, vil jeg foreslå en stengekran mellom sikkerhetsventilen og ekspansjonskaret. Videre en åpnemulighet mellom stengeventilen og karet. Da er det enkelt å sjekke og å bytte kar. 
Videre, på bøylen over bypass til venstre for sirkulasjonspumpa kunne det vært en luftepotte, lufteventil. En luftepotte vil gjøre litt det samme som en bobleutskiller. Da kunne en toppe opp etter bytte av sirkpumpe, kar og ev sevice på el-kassett. 
Dersom en monterer en bobleutskiller, kan en kanskje flyte sirk-pumpe mot venstre og montere utskiller mellom el-kassett og pumpe. Dvs på varmt punkt med lavt trykk. 
Siste redigering: 11. oktober 2019 13:59:32 av KjellG
Signatur
   #10
 1 266     1
Enig i det Tomas, men lufta vil vel samle seg i sløyfene over himlinga, typisk «ingen varme i badet i 2. etasje . Dersom det er luft i en slik sløyfe, så får vel en ikke dette ut i kjelleren med en puslete sirkulasjonspumpe? Uten andre luftemuligheter, må en koble seg på stokkene og spyle gjennom. Med nytt vann, risikerer en utskilling av luft og ny luftlomme høyt i anlegget.

Dersom en velger å gjøre noe med anlegget, vil jeg foreslå en stengekran mellom sikkerhetsventilen og ekspansjonskaret. Videre en åpnemulighet mellom stengeventilen og karet. Da er det enkelt å sjekke og å bytte kar.
Videre, på bøylen over bypass til venstre for sirkulasjonspumpa kunne det vært en luftepotte, lufteventil. En luftepotte vil gjøre litt det samme som en bobleutskiller. Da kunne en toppe opp etter bytte av sirkpumpe, kar og ev sevice på el-kassett.
Dersom en monterer en bobleutskiller, kan en kanskje flyte sirk-pumpe mot venstre og montere utskiller mellom el-kassett og pumpe. Dvs på varmt punkt med lavt trykk.

Ikke noe poeng å forvirre TS mer enn nødvendig, da dette anlegget har sikkert fungert greit i titalls år uten det du ramser opp.
Han har lite trykk, thats it. Etterfylles et anlegg, må man lufte enten manuelt eller via potter/utskillere.