31    0    1  

Vanngjennomslag blandebatterier

 24 040     Akershus     1
Til info
En bygård fra 1933. Veldig variabel temperatur på varmtvann. Mye tapping i forsøk på å stabilisere temperaturen. Tilkalt rørlegger mente det var store gjennomslag i blandebatteriene. 
Det ble montert tilbakeslagsventiler ved inntaket til hver leilighet og situasjonen er vesentlig forbedret. Kjennskap til løsningsmåten var ukjent i styret. Kanskje også hos rørlegger idet dette satt et stykke inne. Bruker HSt har flere ganger omtalt problemstillingen her på BB. 

Gjennomslag i (eldre) blandebatterier kan tydeligvis gi problemer, men har en enkel løsning. (For dem som ikke kjenner begrepet: kaldt vann smitter over fra kaldvannsrør til varmtvannsrør via blandebatterier. Dette kan i et større leilighetskomples bli betydelig og plagsomt. Mange/alle nyere armaturer har innebygget tilbakeslagsventiler ved innløpet fra vegg.) 7

Signatur