3 540    1    0  

Vannmåler ved inntak

 1 092     0
Har en trykkmåler på inntak med reduksjonsventil. trykkmåleren viser konstant på 7,5 bar. Når jeg bruker vann står måleren fortsatt på 7,5 bar. Den er defekt da ikke sant?

Kan noen forklare hvilken funksjon reduksjonsventilene på inntak og vvb har og hvordan de fungerer? Hva skjer hvis de er defekt og hva bør være max trykk på en bolig?

Er noob på vann=)

   #1
 19 338     Akershus     0
Steng hovedkrana di, åpne en kran og les av manometeret. Viser det fortsatt 7,5bar?

Vanlig trykk "inne" etter en reduksjonsventil er ca 5 bar.

Med reduksjonsventil (og vannmåler) så fungerer disse også som som tilbakeslagsventil. Dersom trykket inne stiger over 5 bar, så slipper ikke vannet tilbake til nettet og trykket inne stiger. Ved ca 9 bar vil sikkerhetsventilen på vvb begynne å lekke. Ofte har en en lekk kran eller toalett og vvb lekker ikke.

Etter bruk av varmtvann, vil det komme kaldvann i vvb. Dette vames opp og utvider seg ca 3% fra 7 til 70 grader. Det er dette vannvolumet som må ut gjennom kran eller sikkerhetsventil på vvb når "veien ut" er stengt.

Se ellers rundt om på forumet. Temaet er diskutert flere ganger.
Signatur