318    23    2  

Vannpumpe

 11     0
Hoy.
Har en EMS vannpumpe med trykktank, som pumper opp til 4,5bar for så og slå ut, tykke synker alvorlig fort får pumpen starter igjen. Kanskje et par sek. Og sånn går den. Start-stopp-Start-stopp. Men når jeg stopper pumpa manuelt så stopper trykke på ca 2.3 uten å synke noe mer. Hva kan være årsaken til det???

HSt
   #1
 22 691     Sørum     0
Hvis trykkvakten står på 3Bar så starter den jo hele tiden i dette tilfellet

Er tilbakeslagsventil på plass ?
  (trådstarter)
   #2
 11     0
Ja tilbakeslagventil i brønnen men har ikke sett om den stenger, for da må jeg bade. Så jeg håpte det var andre årsaker enn den.Tykket er stabilt rett over 2bar, når jeg stopper den manuelt på bryter. Trodde at viss det rant tilbake i brønnen eller viss det var lekkasje enn plass i huset ville trykke synke til 0bar
HSt
   #3
 22 691     Sørum     0
Liten erfaring med tilbakeslagsventil men kan den lettere stenge når trykket er lavere
  (trådstarter)
   #4
 11     0
Skulle ikke tro det. Sånn som jeg tenker så må enn ha mer trykk i røret ein i brønnen hvor tilbakeslagsventilen er eller så vill den ikke stenge. Jeg mener på at sikkerhetsventile skal hindre vannet å renne tilbake i brønnen slik at pumpa får tak i vann og ikke går tørt.
   #5
 18 699     Akershus     0
Har du sjekket fortrykket i akkumulatortanken?

Utkoblingstrykket ditt er 4,5 bar, hva er innkoblingstrykket, ca 2 bar?
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 11     1
Litt vondt og si, siden nåla på manometer hopper litt. Men ja pumpa slår inn på ca 2bar. Syns det er så rart siden den står stabilt på 2,3bar når jeg stopper pumpa.
   #7
 18 699     Akershus     0
Når pumpa har stoppet på 4+ bar og trykket faller raskt, må det forsvinne mye vann ut av systemet. Med en akkumulatortank på så 40 liter med korrekt fortrykk, er det ca 20 liter som skal ut av systemet før trykket er nede på innkoblingstrykket.

Vannet kan komme ut via bunnventilen, her står det 4+ bars trykk straks etter stopp. Ellers lekkasjer i slanger, rør, pressostat, pumpehuset, rørkoblinger og kraner eller toa som renner. Uten synlige lekkasjer i huset ser jeg ikke andre muligheter enn defekt bunnventil.


Signatur

  (trådstarter)
   #8
 11     0
Men jeg ser ikke noe synlig tegn til lekkasje rundt pumpa og trykktank, også står trykke stabilt på 2bar når pumpa er avslått. Hvor pleier bunnvetilen og sitt?
zyp
   #9
 441     0
Du ga ikke et klart svar på det første spørsmålet til KjellG:
Har du sjekket fortrykket i akkumulatortanken?

Sjekk dette. For meg høres beskrivelsen ut som et symptom på problemer med akkumulatortanken.
   #10
 18 699     Akershus     0
Bunnventilen sitter i bunnet Grin

Pumpa suger fra brønnen. Ved innløpet i brønnen sitter bunnventilen. Det er en tilbakeslagsventil. I tillegg er det en innsugsil. Bunnventilen er normalt en lett plastkule med et svakt fjærtykk for å holde den lukket. Ved økende trykk i sugeslangen, forsøker dette å presse kula ned mot setet. Eldre bunnventiler kan ha en tyngre kule eller lokk og ingen fjær. Her må ventilen henge loddrett og det er gravitasjon som starter stengeprosessen.
Formålet er todelt: 1) Hindre at vannet renner rett ut i brønnen når du primer pumpa med vann før første oppstart. 2) I drift, å hindre vann i å flyte tilbake fra akkumulatortanken til brønnen gjennom pumpa når denne står.
En kan montere tilbakeslagsventilen mellom pumpe og trykktank/hus, men systemet blir sårbart for feil og nær umulig å prime.

Hvis vi antar at akkumulatortanken er helt vannfylt uten noe luft, vil dette oppføre seg slik:
Pumpa starter og går et kort øyeblikk. Trykket øker fra innkoblingstrykk på 2 bar til utkoblingstrykk på 4 bar på få sekunder og pumpa stopper.
Er alt potte tett, blir trykket stående på 4 bar.
Er det et ørlite tilbakesig i bunnventilen (eller toa), faller trykker raskt (sekunder til minutter til timer) til 2 bar og pumpa starter.
Vår hyttepumpe ble kjørt uten trykktank. Den hadde det med å ta en kort restart kl 03:00. (Gjett hvorfor jeg vet det). Da hadde det lekket ut 1-2 dl som hadde tømt belgen i pressostaten og pumpa startet for å fylle opp 2 dl.
Signatur