87,339    30    42  

Vanntrykk hva er normalt?

 9,677     Kysten     20
Hva er normalt vanntrykk inn på huset? Jeg har reduksjonsventil. Det viser oppunder 6 bar. Justerte ned i går til ca 4 da det begynte å småsmelle/ knake i rør.

HSt
   #3
 36,371     Lillestrøm kommune     3
Vil anta du ikke har noen ekspansjonstank på innsiden du kan få smelle lyder når trykk på innsiden presser vann tilbake mot ledningsnettet (når varmtvannet varmes opp og utvider seg og øker trykket på innsiden av regulatoren).  Har en ikke vannmåler uten ekspansjonstank så få en så vidt jeg forstår alltid dette problemet, men kanskje det også gjelder noen reduksjonsventiler.  Har du ekspansjonstank så skal det sette riktig trykk på membranen i denne (ofte via en liten bilventil på toppen av beholderen).

Ser du spør om trykk 6 bar, det bør gå bra, men vil ikke gå over dette.  Ville hold meg under 5 hvis mulig.  (Vi har lukket kjølevannsystem på jobb, der er alt tett på 5.5bar men har sett flere lekkasjer i skrudde koblinger ved over 6bar).
  (trådstarter)
   #4
 9,677     Kysten     2
Har ekspansjontank på inntaket til vvbereder. Er det den som lager lyden? Hørte det i går en stund etter dusjing, så det med varmtvann som utvider seg kjøper jeg.
   #5
 817     Haugesund     0

2-6Bar

3 bar er ofte standard innstilling på reduksjonsventiler ;)


Hadde besøk fra vannverket en gang vi ikke hadde vann og de fjernet silen i trykkreduksjonsventilen og satte opp trykket fra 4 til 6 bar. Da vi senere fikk installert vannmåler beholdt rørleggeren trykket på 6 bar.
Vi har hatt dette trykket i 3 år nå uten at det virket inn på rørene eller gitt oss noen problemer, tvert imot: Vi har bedre trykk overalt i huset selvfølgelig og det er ikke noe minus.
HSt
   #6
 36,371     Lillestrøm kommune     0
@Boligbyggerne: Hvis trykket i ekspansjonsbeholderen er for høyt i forhold til trykkinstillingen på reduksjonsventilen så vil den ikke fungere som en ekspansjonstank.    (I Ekspansjonskaret er ca 1/2 beholderen fylt av luft og halve er fylt av vann, membranen skiller disse halvdelene, logikken skulle tilsi at hvis trykket på luftsiden er for høy så vil ikke vannet kunne ekspandere).  Litt usikker på eksakt hvilket trykk som anbefales på luftsiden.  Har du en sykkelpumpe med manometer eller en bil fotpumpe så kan du sette på denne og lese av trykket er det høyt slipp ut litt luft og se om det hjelper.
   #7
 24,534     Akershus     1
Gitt en har reduksjonsventil satt til 6 bar og ikke ekspansjonskar. En tar en laaaaang god dusj om kvelden. neste morgen er trykket ca 9 bar og sikkerhetsventilen på vvb har dryppet. Dette fordi en trykkreduksjonsventil ikke regulerer trykket og er i seg selv en tilbakeslagsventil. Mao dette er normal oppførsel.

Med ekspansjonskar blir trykket om morgenen noe mellom 6 og 9 bar.

Signatur

   #8
 817     Haugesund     0

Gitt en har reduksjonsventil satt til 6 bar og ikke ekspansjonskar. En tar en laaaaang god dusj om kvelden. neste morgen er trykket ca 9 bar og sikkerhetsventilen på vvb har dryppet. Dette fordi en trykkreduksjonsventil ikke regulerer trykket og er i seg selv en tilbakeslagsventil. Mao dette er normal oppførsel.

Med ekspansjonskar blir trykket om morgenen noe mellom 6 og 9 bar.
Er dette noe å bekymre seg for ?  Har 2 stk. vv Hotwater a 200 l. fra ca 1990 ( vertikaltdelt tomannsbolig ).
   #9
 24,534     Akershus     1
Ment som info. enkelte tror at en reduksjsonventil satt til 6 bar vil regulere trykket slik at det aldri overstiger 6 bar. Det er ikke tilfellet. At trykke ev stiger til 9 bar og sikkerhtesventilen tisser er normalt jfr OSO.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 9,677     Kysten     1
Har nytt hus og nettopp installert. Jeg forstod på rørlegger at det var krav til ekspansjonstank siden trykket er høyt inn på huset.