52    2    1  

Heve toalett ved montering

 6     1
Hvis man ønsker å montere et vegghengt toalett litt høyere enn det som er gitt ut fra sisternens plassering i veggen, og høyden på gjengestagene, er det mulig? Finnes det noe monteringssett eller annet som gjør det mulig å løfte hele toalettet? Hvordan blir det i så fall løst, også med tanke på tilkobling til avløpsrøret?