#21
 344     Huset mitt     0
Jobbet for noen år siden på et anlegg som produserte dyrefor. Her prøvde vi ut masse forskjellig i musefellene. Det som viste seg å være mest effektivt her var hundefor pellets, men det skulle være ferskt, hvis det var fra dagen før gikk de heller andre steder å fant seg mat.

   #22
 1 670     Trondheim     1
Det viktige her er å finne ut hvor rotten har kommet seg inn i bjelkelaget. Hvis det ikke gjøres noe med dette så kommer det inn nye dyr senere. Veldig trist hvis man da har pusst opp.
Finn ingangsporten.

MVH
Sakke