2 565    0    0  

Smart med forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper?

 30     0
Jeg skal tegne ny hytteforsikring, og kom i den forbindelse over dette tilbudet, til 420 kr ekstra i forsikringspremie:

"For hytter/fritidshus bygget i 1975 eller senere, tilbyr vi forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring. Norsk Hussopp Forsikring dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en "livsforsikring" på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne."

Hytten ligger i Ryfylke. Det har ikke vært problem i løpet av de 29 årene hytten har eksistert, men er det smart å forsikre seg nå?