7 305    2    0  

Avskrivning - utleie

hro
 1 574     Trondheim     0
Overtok ny leilighet og skal leie denne ut møblert.

Leser meg opp på temaet http://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Arsoppgjor-for-utleie-mv-av-fast-eiendom/
Her dukker det opp en masse spørsmål som jeg håper noen andre kan bidra med fornuftige svar på

1) Finne riktig kostpris.
Løsøre i leiligheten er åpenbart avskrivbart og skrives av på ett år da de færreste objekter har kostpris (innkjøp+transport+montering) under 15.000,-.
Eksempel:
Innkjøp Flatpakkede møbler med kjøpspris 10.000,-
Transport Tur/Retur Utleieenhet/salgssted ev hjemleveringskostnad - hva er riktig?
Montering Hva vil være riktig prising av slikt arbeid ved egeninnsats? Enhver som har montert mer enn et nattbord fra IKEA vet at ting tar tid.

Noen som har erfaringer på slike regnestykker, og ikke minst som etaten godkjenner?

2) Hva inngår i inventaret?
Inventar er i min enkle forstand boligens indre fasiliteter som skiller den fra å være et tomt skall med vegger og tak til å bli en bolig. Vil derfor mene at innredning også fastmontert inngår i inventaret. I så fall er hele kjøkkenet å regne som en del av inventaret? Eller er det det ikke, da etaten viser til gruppe d (avskriving over 5 år) mens faste installasjoner normalt er over 10 år. Elektriske komponenter i kjøkkenet er uansett både fast og bør avskrives på max fem år?

Hva blir riktig prissetting på dette ved nykjøp av bolig, da man kun finner prising på innkjøpspriser og ikke monteringskostnader (som ikke er helt uvesentlig).

3) Ref 2) vil man senere kunne trekke fra kostnadene ved vedlikehold, det være seg bytte av parkett eller nettopp kjøkken / bad eller annet. Vil man frasi seg denne muligheten om man inventarfører innredningen?
Signatur

   #1
 840     Østfold     0
1)
Kostpris er hva varen har kostet deg. Dvs inkludert transport og lignende indirekte kostnader.
Jeg er usikker på om det skal beregnes en skjønnsmessig verdi på egeninnsats for montering hvis du ikke har hatt faktiske kostnader med dette. Dvs så lenge det er du som privatperson som eier boligen og du som bidrar med egeninnsatsen. Løsningen ville muligens blitt annerledes dersom leiligheten var eid av ditt eget aksjeselskap.

2)
Du tøyer strikken hvis du skal ha kjøkkeninnredning til å bli inventar. Et montert kjøkken er ikke løsøre. En tommelfingerregel som jeg tror vil passe ganske bra er at det som følger med boligen ved salg også er en del av boligen i forhold til skatt - med unntak av komfyr og kjøleskap dersom det ikke er fastmontert.

3)
Ja. Fordi det skattemessige formuesobjektet (det du inventarfører) vil være realisert og du vil ikke ha noe driftsmiddel å vedlikeholde. Dog er det ikke riktig at kjøkken, parkett og bad er selvstendige driftsmidler/formuesobjekt. Disse er en del av leiligheten.


Dette er litt kronglete regler med en del nøyanser.
   #2
 34     0
Jeg har alltid vært av den forståelse at avskrivning inventar som privatperson kun kommer inn i regnestykket dersom du selv har bodd i leiligheten først, deretter leier den ut med ditt inventar, men med hensikt om å flytte tilbake innen rimelig tid (noen år).

Eksempel vil være om du får en utenlandsstilling i 2 år og leier ut boligen i mellomtiden.

Kjøper man for utleie trodde jeg man kun kunne fradragsføre vedlikehold og kostnader av typen kjøleskap/vaskemaskin/oppvaskemaskin som må byttes etc.