438    14    2  

Eiendomskatt 2017. Redusering

 138     0
Er det noen måte å redusere eiendomskatten på?
Telt ikke alternativ, heller ikke leie markedet, for da blir skatten lagt på husleien.  Hjelper det å bygge lite?

HSt
   #1
 26 734     Lillestrøm kommune     0
Eiendomskatt skal i prinsippet øke med verdi på bolig så ja bygger en mindre hus så pleier det å gi lavere verdi og dermed lavere skatt. Kan du bygge med smart areal utnytting så sparer du jo også byggekostnader. Til slutt er det jo hva du betaler av totale kostnader som teller. Når det gjelder utleie så kan du leie ut rom. i egen bolig skattefritt så det vil også ofte gå i pluss. Ser du på utleie her på BB så ser du vi referer til "døren" det er lurt ved planlegging av utleie å sette seg inn i de mulighetene som en dør mellom enhetene medfører.
  (trådstarter)
   #3
 138     0
Ikke lett å flytte med familie, så må nok kutte andre steder. Nærliggende å tro at jeg bygger meg ned, selvfølgelig ikke pga eiendomskatten☺
   #4
 13     Trondheim     0
Du får 500.000kr ekstra i bunnfradrag på ligningsverdien pr godkjent boenhet du har. Så om du leier ut kjeller i din egen bolig, og får den godkjent som egen boenhet blir eiendomsskatten lavere. Reduksjon vil for en bolig av normal størrelse være 3-6000kr pr år avhengig av hvor du bor og skattesatsen der.

Men det vil jo koste noen kr å få godkjent boenheten også da..
HSt
   #5
 26 734     Lillestrøm kommune     1
Det er lokale regler for dette så 500k i fradrag kan være gyldig i Trondheim. For å få fradraget så må du ha godkjent ekstra boenhet, med denne følger normalt ett sett med ekstra kommunale avgifter. Nå er Sørum dyrt på det så regnestykket vil gå veldig i minus ved å registrere en ekstra boenhet for å få 3-6k mindre eiendomskatt (10-20k i kommunale utgifter).
  (trådstarter)
   #6
 138     0
Jeg prøver å finne løsninger for nybygg, ett plan, 150 kvm, mulig oppdeling til to på 75, tre på 50 eller en på 100 + en på 50. Tre innganger ☺ håpløst?
HSt
   #7
 26 734     Lillestrøm kommune     0
Det er jo mye lurerer å se på "døren" som vi refererer til. Da kan du f.eks. lage 1 godkjent utleieenehet (du får her trolig ekstra kommunale avgifter) og så kan du med "døren" leie ut rom i egen boenhet i tillegg slik at du i praksis får 2 utleie enheter. Du kan da benytte f. eks. kjellerinngangen din til denne enheten som er rom i egen boenhet og unngå at de må gå inn din hovedddør.

Lager du 3 boenheter (din + 2 utleie) har du en flermannsbolig og må betale skatt av alle leieinntekter.

Så din plan for å spare 3k ved å pådra deg utgifter på 10-20k og skatt på alle leieinntekter har ingen fornuft i seg. Du må se på totalbildet som jeg skisserer her og bare akeptere å betale litt ekstra eiendomskatt og slippe unna alt det andre.

(Hvis du ikke vet hva "døren" går ut på så er det at det skal være en mulig gjennomgang mellom din del og den delen i egen bolig du leier ut, men dette kan løses med denne "døren" eller andre muligheter som å legge vaskerom i felles kjellergang e.l.)

  (trådstarter)
   #8
 138     0
Har ikke fått lest "døren" ennå, men forstår. Har ikke tenkt å leie ut tre. Ville bare ha enkel fremtidig deling om ønskelig. Trolig blir det 100/50 eller 110/40, men på en eller annen merkelig måte ha mulighet for tre enkle på 50😋
HSt
   #9
 26 734     Lillestrøm kommune     1
3 enhter er inkludert din enhet så vi snakker bare om 2 utleie + din = 3 boenheter = flermannsbolig = full skatt på leieinntekter.

Du må derfor ned på registrert din del + 1 utleie (og så kan du lovling leie ut del av din uten at dette er en egen boenhet).  Da får du din del + godkjent utleieenhet + utleie i egen boenhet = 2 utleieenheter hvorav en er godkjent som selvstendig.

Din del må også verdimessig være større en utleiedelene av huset (sjekk om arealet også må være større, mulig dette er endret) så 50 + 50 + 50 faller også som en dårlig løsning av den grunn.

  (trådstarter)
   #10
 138     0
Leste i huseiernes landsforbund at vi kunne regne med ca 3500,- i mnd i kommunale. Det måtte jo komme... Oppjustering av vann/avløp?jeg forstår jo at vi må dele, men det er så mange som har mye mere å dele enn en uføretrygdet småbarns far.

Men sagt tidligere i tråd, bygg lite.... Det er vel ikke lov å gå "off grid" i ett boligfelt? Boring etter vann og bensin strøm aggregat og batteri, kompost toalett hadde gått greit, mere usikker på kommunen🤔