4 721    11    1  

Fjerning av skattefritak for utleie i privatboliger - Forslag fra Scheel-utvalget

 41     0
Scheel-utvalget (SSB) har i dag lagt frem sin rapport hvor forslag til endringer er blant annet økt beskatning på bolig og fjerning av skattefritak for utleie i egen bolig.
artikkel

   #2
 318     Hordaland     0
Scheel utvalget mangler svar på hvordan de store økningene i utgifter som kommer pga den raskt økende befolkningen i Norge. Det er allerede kraftig underdekning i sykehus drift, eldreomsorg, veiutbygging, forsvar og annen infrastruktur. Fremtidens skattetrykk blir nok enda hardere enn det Scheel folkene forespeiler. De har nok ikke nok plass på regnearket for å trykke inn realistiske utgifter i fremtiden.
   #3
 486     0
De burde heller sette ned ett utvalg som finner ut hvordan offentlig sektor kan slankes for å spare inn litt penger. Vi trenger ikke en offentlig sektor som burde kunne betjene en befolkning som er 3-4 ganger så stor som vår.
   #4
 318     Hordaland     0
Skal man skatte for leieinntekten uten at man kan øke leien, svarer det seg lenger ikke å leie ut. Spesielt ikke for nye boliger med utleieleilighet og dagens høye byggepriser. Selv uten skatt på leien, er det lite fortjeneste når man legger sammen utgiftene til ekstra kvadratmeter, nedbetaling av større lån og dekker inn for ekstra tid til administrering og oppussing.
   #5
 486     0
Fordelen er jo at man kan skrive av utgifter til utleie når man skatter av det, håper de går igjennom de reglene også. Slik at man kan skrive av egeninnsats.
   #6
 1 596     Norge     0
Hei.
Er det noen som kan forklare meg om hvorfor de "må" sette ned personskatten samtidig med firmaskatten???
Det må vel være best å skatte etter evne(inntekt)? Hvis man mister inntekten så hva gjør du da? Du må fortsatt betale høy boligskatt... Dette skjønner jeg ikke!
Skal de skatte utleie. Så går jo prisen opp samtidig som de lager ett svart marked, SUPERT.
Håper noen klarer å forklare dette.
Bluesman
   #7
 3 884     akershus     1
Jeg synes all beskatning av privat eiendom er forkastelig. For det første virker det direkte feil at familie A, som bruker alle sine midler på utenlandsferie og som leier en bolig, skal skatte mindre enn familie B som legger penger i eget hus eller hytte med beskattede midler, kjøper materialer som betales 25 % mva på, lønner de ansatte som selger materialene, som igjen betaler skatt til samfunnet. Dernest betales mva av lønn til håndtverker, han/hun betaler skatt til samfunnet osv osv.

Hvor er rettferdigheten?

Så har familie B bygget utleiebolig etter dagens regler, med lån, ut i fra nogenlunde realistisk regnestykke om fremtidig mulig renteøkning, avgiftsøkning o.l. Så skal de atpåtil kanskje miste opp mot 1/3 av denne innrtekten også?

Familie B ser selvsagt utleiedelen kun som egeninntekt, men samfunnet bør se på utleiedelen som meget samfunnsnyttig. Hvor skal alle studenter og andre som bor i disse leilighetene bo, hvis folk dropper å leie ut pga liten eller ingen fortjeneste?

Jeg leier ut deler av underetasjen, men kommer til å droppe dette hvis jeg skal begynne å skatte av inntekten. Utenfor Oslo er marginene alt for lave til ytterligere svekkelse. Det er ikke uten ulemper man deler huset sitt med andre, blir bakdelene for mange mister landet verdifull boligmasse.

HSt
   #8
 26 692     Lillestrøm kommune     0
@Bluesman : Settes satsen forskjellig så vil en få en massiv flukt av lønnsinntekt til alle former for rare firmaløsninger. Selvfølgelig ikke for de fleste men for mange nok bransjer til at det vil bli problematisk. Nå vil fortsatt toppskatt o.l utjevne dette. At en pensjonist har bygget hus på galt sted og dessverre fått med seg mye verdistigning er ikke en god grunn til at vedkommende må flytte pga boligskatt. I Oslo vil flere sitte med 100k i skatt med deres forslag.
   #9
 318     Hordaland     0
Prøvde meg på en rask utregning av lønnsomheten ved utleie med skatt. Vi må ta med utgiftene til nedbetaling av lånet også siden det er en reel likviditets belastning. Tar utganspunkt i en 70 kvadratmeter utleielighet so bør kunne bygges for en merkostnad på 20k per kvm. 30 års nedbetalingstid.

leieinntekt per år 120000
utgifter per år
kom utgifter 6500
ekstra forsikring på større hus 500
vedlikehold 6000
skatt (leie – utg) x 20% 21400
rente på ekstra lån 1,4 mill 3% og 20% fradrag 33600
Avdrag 1,4 mill over 30 år 46667
overskudd 5333 per år
overskudd per måned 444

Ingen ønsker å få denne ulempen bare for å få fire hundre kroner bedre likviditet.
   #10
 1 596     Norge     0
Nja? Jeg er ingen ekspert på dette da. Men å følge regnestykket ditt så har du jo økt formuen(verdien) fra 1,4 til ca 3mill(etter 30 år) da? Dvs at du får 444 kr for å spare opp til 3mill.
Det er jo nettopp dette nordmenn gjør, sparer i egen bolig(til pensjon etc). Men betingelsene er jo mye dårligere ved dette forslaget da....
Bluesman