13 117    12    3  

Overdragelse av nedlagt gårdsbruk

 215     Sortland     1
Hei!

Står på trappene for overdragelse av et gårdsbruk fra mine foreldre.
Gården er nedlagt, men dyrket mark leies ut til symbolsk sum.
Gården inneholder hus, fjøs, dyrket mark og en del utmark. Vil anta at ca takstverdi vil være rundt 1,5-2 000 000 kroner.

Hvordan er reglene for dette nå i 2014? Slik jeg skjønner det så må jeg ikke betale arveavgift, og bo/driveplikt er kanskje også borte?

Må jeg betale andre skatter? (Ingen eiendomsskatt i kommunen). Vil formueskatt regnes av prisen jeg betaler for å overta eller av takst/salgsverdi?

Jeg er helt blank på dette området, og når jeg prøver å lese om dette på nett så brukes det mange fine ord som gir lite mening..  :o

Noen som er flinke med dette?  Smile

   #1
 1 570     Sunnmøre     0
Er midt inne i eit arveoppgjer på eit gammalt småbruk sjølv, som no kun blir brukt som fritidsplass. Vil anbefale å ta kontakt med ein advokat som har god greie på det ekstreme reglemanget som er rundt jordbruk.
For å få litt meir tips frå bønder kan du og prøve : http://gardsdrift.no/Meninger/Debatt
Signatur
   #2
 6 630     Akershus     0
Det er et godt råd å ta kontakt med juridisk ekspertise for å håndtere slikt. Det trenger ikke nødvendigvis være en advokat, en del av dette kan du også finne ut av ved å kontakte kommunen, Kartverket osv.

Generelt er mitt inntrykk at man har myknet litt opp når det gjelder bo/driveplikt på gårder der det ikke har vært drift på en stund, men det kan tenkes man rent formelt må søke konsesjonsfrihet (handler også om størrelsen på eiendommen så vidt jeg vet). Dette finner du best ut av ved å ta kontakt med kommunen din.

Besteforeldrene til samboeren min eier en gård der de  bygget en kårbolig for 10-12 år siden. Meningen var ikke å bygge en kårbolig, men å fradele en del av tomten å bygge "selvstendig hus" på egen tomt. Det var helt uaktuelt for kommunen å fradele byggetidspunktet, dermed ble det en kårbolig. Sønnen deres bor i hovedhuset og forpakter bort jorda. Dyr har det ikke vært på gården på lang tid. Nå forberedes det arveoppgjør og det som følger av det, og nå er kommunene er mer vennlig innstilt på å fradele tomten.

Jeg regner med du må betale dokumentavgift i forbindelse med overdragelsen. 2,5 % av kjøpesum.

Du fikk ikke så mange svar av meg, men noen tanker var det i alle fall Smile
Signatur
   #3
 107     Trondheim     0
Hei.

Jeg sitter i samme båt som deg trådstarter. Jeg holder til i Trondheim.
Takst på min hjemplass/gårdsbruk er litt høyere. Drivepliktig mark da den er ca. 40dekar.

Vi har en som er satt på saken for å hjelpe oss som er spesialist på dette med overdragelse gårdsbruk, med skog, maskiner, melkekvote etc.
Dette har han drevet med lenge om landbrukseiendommer.

Han sier at vi må betale dokumentavgiften til staten av takst ikke kjøpesummen som vi har blitt enige om er litt lavere enn opprinnelig takst fra oktober 2013.

Hvor lang har du/dere kommet med dette?

  (trådstarter)
   #4
 215     Sortland     0
Hei, og takk for svar og tips :-)

Slik jeg leser det så er dokumentavgiften 2,5% av verdi/takst, ikke kjøpesum (desverre Sad )
Vil en verdivurdering fra megler være god nok, eller må det tas en takst?

Er ikke kommet langt i prosessen. Har vært planlagt i noen år at jeg skulle overta, men har ikke blitt gjort noe med da reglene har vært vanskelige. Bo og driveplikt var vanskelig å opprettholde for meg, samt at arveavgiften var uønsket. Kommunen har vært kontaktet, men de kunne ikke gi oss noen fornuftige svar eller hjelp. Men fra 01.01.14 så ting plutselig lysere ut men det er vel fremdeles en god del å sette seg inn i.
Arvemessig er jeg og min søster enige, da hun har overtatt et annet hus med tomt som har tilhørt familien.

Ser at vi må få ting gjort forholdsvis raskt slik at jeg kan starte litt forebyggende arbeid for at ting ikke skal forfalle helt. Vil ikke bruke tid eller penger før jeg vet at gården tilfaller meg. Finner jeg ut at skatter/avgifter m.m kommer til å ta knekken på vår allerede litt stramme økonomi så får jeg heller la det gå.. Er oppvokst på gården, så har jo lyst til å beholde den til fritidsformål for familien min.
Bør også få det gjort denne stortingsperioden, føler jeg.. :-)

Kom gjerne med flere innspill og fakta. Fint å høre at flere har samme planer som meg. Oppdater gjerne hvis dere er i kontakt med kommune, advokater, kartverk osv Smile
   #5
 1 570     Sunnmøre     0
Samme plan her, halde det til fritidsbruk for familien men føle eg nesten må eige bruket om eg skal legge ned meir pengar og tid.
Vi tok kontakt med ein advokat som hadde god peiling på akkurat ditte her, så ventar i disse dage på svar ifrå han om kva vi gjer vidare. Her og blir det arv, med bruksrett for gamlefolket.
Signatur
   #6
 785     Vestfold     1
Har overtatt gård for noen år siden. Siden dine foreldre eier gården slipper du å søke konsesjon. Bortforpaktning av jord ivaretar driveplikt. Det er fortsatt boplikt avhengig av areal etc. Sjekk:
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/boplikt#lovbestemt-boplikt---for-naer-slekt-paa-landbrukseiendom
Med Frp i rgjering kan det hende denne faller.. Hvis din eiendom faller inn under reglene for boplikt kan du jo sjekke hvordan dette håndheves i kommunen og om du kan søke fritak/konsesjon.
Har en kompis som har oppfylt 5 års boplikt ved å ha postboks og betalt skatt til den kommunen gården hans ligger i. 25 min reise hver vei en gang i uka for å hente post. Hvis du er gift må du også "flytte" kona di ditt. Har dere barn i skole/barnehage, funker ikke trikset.
Er kommunen ekstremt vanskelig og/eller vil fysisk flytte deg/dere dit, kan eneste løsning være å selge en del av arealet slik at det resterende faller utenfor klassifikasjonen som landbrukseiendom.
Dokumentavgift blir regnet av takst - evt. avkortning (vet ikke hva det er men det var et triks økonomikonsulenten vi brukte brukte for å redusere dok. avgift. Modern var i uskiftet bo så dette kunne benyttes)
Det er en ligningstakst på gården som blir brukt til grunnlag for evt. formueskatt (sjekk ligningen til dine foreldre).
Ta kontakt med advokat eller økonomikonsulent med god peiling på gårdsoverdragelse.
For all del, ikke bland inn eiendomsmeglere, hverken til verdivurdering eller andre ting.
Bruk takstmann som bruker å gjøre takst på landbrukseiendommer. Fortell han om dere ønsker en markedtakst, eller en lavest mulig takst som ikke skattemyndighetene/statens kartverk vil kunne sette spørsmålstegn ved. Strengt tatt kan dere avtale pris uten noen form for verdivurdering eller takst, men hvis skattemyndighetene/Statens kartverk syns prisen er for lav kan dere komme i trøbbel. (Det var hvertfall slik før, de har kanskje ikke lenger så mye interesse for dette nå når arveavgift er borte)

  (trådstarter)
   #8
 215     Sortland     0
Nok en gang, takk for svar :-)

Litt mere info:
Eiendommen består egentlig av to eiendommer som er sammenslått. Gården hvor min far er oppvokst, og gården som mine foreldre kjøpte sammen og drev frem til ca. 2006.
Det er to hus og en ganske stor fjøs, å inn-/utmark er på tilsammen 381 dekar.

Snakket med Statens kartverk i dag, å de beregner 2,5% dokumentavgift ut fra antatt markedsverdi ved normalt salg. Denne verdi ut fra takst, verdivurdering eller henvisning til pris på lignende omsatt eiendom. Min kontaktperson i banken mente at denne verdien sikkert kunne presses ned mot 500K uten at kartverket stillte spørsmål ved det.

Driveplikt unngår jeg ved utleie av dyrket mark. Fritak fra boplikt må jeg søke til kommunen om da det ikke lar seg gjøre for oss å flytte bostedsadresse (barnehage og skole). Fikk ikke pratet med kommunen om dette i dag da rett mann var opptatt et par dager..

Fant også skjøte for nedlastning på sidene til kartverket.
Så må det søkes om konsesjon.. (Har ikke satt meg inn i hva det innebærer enda..)

Finnes en del info her bl.a:
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Tinglyse-ny-eier/Arv-skifte-og-uskifte/

Så nå føler jeg at funnet en løs tråd jeg kan nøste videre på Smile

Fortsett gjerne med lignende tilfeller og saksganger :-)
  (trådstarter)
   #9
 215     Sortland     0
Ser at "arneha113" skriver at søknad om konsesjon ikke trengs siden min foreldre eier gården. Skal høre med kommunen om dette gjelder i den aktuelle kommunen også. Ser det finnes to skjema. "SLF-356  Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense" og "SLF-359  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv."

   #10
 2 381     0

Ser det finnes to skjema. "SLF-356  Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense" og "SLF-359  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv."

Det finnes faktisk enda ett, som er det som gjelder (eller ville gjort det, om du skulle bosette deg der) ditt tilfelle. (SLF 359 gjelder kommuner som har innført boplikt også på boligeiendommer, altså "nedsatt konsesjonsgrense") Ved salg innen familien er det vanligvis egenerklæring som gjelder, uansett kommune. Når du sier at du har tenkt å søke fritak/utsettelse på boplikten, så må du imidlertid søke konsesjon på ordinær måte.

"SLF-360  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv."
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/_attachment/12483?_ts=13c059fcbc0&download=true