4 964    2    0  

Skatt på bolig nummer 2

 1     0
Hvis en man og kone eier two boliger sammen (50% hver). Formue på bolig nummer 2 regnes  som 40% av markeds pris.

Hvis de endrer eierskap so at de eier hver sitt bolig 100%,og bo i Bolig nummer 1 sammen og leier ut bolig nummer 2, vil bolig nummer 2 forsatt beregnes med 40 % av markeds pris?

Grunn til at jeg spør er: formueskatten økes til 50, 60 og 70% i nærmeste framtid og jeg sliter med å finne lyst til å betale mer enn det jeg allrede betaler.


   #1
 5 337     Tromsø     0
Om en bolig du eier beskattes som primærbolig eller sekundærbolig er avhengig av om du  er folkeregistrert med adresse i boligen eller ikke.

Hvis mann og kone eier hver sin bolig, men begge bor i den ene boligen, vil den andre boligen beskattes som sekundærbolig, selv om den som eier boligen ikke eier mer enn en bolig.

Dette er i alle fall min erfaring, jeg som har leid meg for stor bolig i Vadsø der jeg jobber til å kunne få pendlerstatus og har meldt flytting til arbeidsstedet, får sekundærboligtaksten på huset jeg eier 50% av i Tromsø i selvangivelsen selv om jeg kun eier den ene boligen, mens samboer får primærboligtaksten. Men det spiller ingen rolle da vi ikke er i nærheten av å ha noen nettoformue når boliglånet trekkes fra.

Ellers har jeg liten tro på at formueskatten skal økes fra promiller til 50 eller 70%. Eller sikter du til at skattetaksten av bolig skal økes til slike prosentsatser av markedsverdi? Har du noen kilde for dette?
Signatur
Ebe
   #2
 4 407     Vestlandet     0
Som Kjell sier, det er hvor du faktisk bor som bestemmer hva som er sekundærbolig og ikke.
Signatur